4G vs 5G

av Kristin Bredesen

Telenor starter kommersiell lansering av 5G i 2020 og Telia lover allerede nå full 5G-dekning i hele Norge i 2023. Femtegenerasjonsnettverket kommer til å danne den fremtidige ryggraden i samfunnet og økonomien vår heter det. En ting er sikkert: IoT vil ta et stort sprang fremover og knytte sammen milliarder av objekter og systemer, ikke minst i kritiske bransjer som energi, transport, helse, og styringen av industrimaskiner.

Løftet er at 5G radikalt vil fremme teknologisk utvikling og gi oss muligheter og tjenester som aldri før har vært tilgjengelig og som vi ennå ikke har kunnet realisere. Det handler om enda flere oppkoblede ting, om autonome systemer – som selvkjørende biler og roboter i industrien – og smarte system for blant annet transport, trafikk og e-helse. Det fremheves spesielt at 5G kan bli viktig for å overvåke for eksempel strømnettet og rørledninger.
Et nett basert på 5G-teknologi innebærer superrask oppkobling, god dekning, lav forsinkelse, svært høye hastigheter og kapasitet, korte svartider og tilgang til nettet, overalt og hele tiden. Den korte responstiden åpner opp en helt ny verden av muligheter når det gjelder VR og AR og andre sanntidstjenester. Hva betyr 5G praksis, hvor stor blir omstillingen og når finner den sted?

Større kapasitet, mindre overbelastning
– 5G er raskere enn 4G, den største endringen er imidlertid ikke farten, men økningen i datamengdene som 5G-nettet klarer å håndtere. I startfasen vil kapasiteten til 5G-nettet være omlag tidoblet sammenlignet med dagens 4G-nett, og takket være økt kapasitet vil det være mindre overbelastning i nettverket. Den store forskjellen mellom 5G og 4G er at 5G er designet for å tilby nettverk og tjenester til ulike industri- og samfunnsdrevne utstyrsenheter, i tillegg til tjenester og nettverk til smarttelefonen, forklarer Petter Aglen, mobilsjefsarkitekt i Telenor Norge.

Dette kan vi glede oss til
5G vil i tillegg til mobilt bredbånd bli tilbudt som fast bredbåndsaksess til husstander og bedrifter i områder uten fibernett. Det vil også bli tilrettelagt for kringkasting av radio og TV. Nødetatene vil få egne sikre og effektive løsninger for krisesituasjoner, blant annet for samordning av kommunikasjon med lyd, video, kart, posisjonering, førstehjelp, styring av droner mm. Bedrifter, offentlige etater og husholdninger vil kunne lage sine egne «private» nett av sensorer og maskiner som kan kontrolleres og styres via nettet (skivedeling). Kjøretøyer vil bli koblet opp og sammen for sikrere og mer effektiv trafikkavvikling. Innen helsesektoren vil 5G kunne brukes til telemedisin for diagnostisering og behandling av pasienter der de er. Innen energisektoren vil 5G kunne brukes til måling og styring av produksjon, distribusjon og forbruk på mer miljøvennlige og kosteffektive måter. Privatpersoner vil oppleve nye og forbedrede digitale tjenester på sin smarttelefon levert over 5G. Disse tjenestene vil være mye raskere, mer tilgjengelige og sikrere enn dagens tjenester. Privatpersoner vil også dra nytte av sensor- og kommunikasjons-løsningene for smarte byer, autonome transportløsninger og nødnett.

4G og 5G i skjønn forening
Samtidig som 5G-nettet bygges ut, vil hele mobilnettet bli modernisert. Det fører til at et av verdens beste 4G-nett blir enda bedre. – Det er IKKE slik at 5G vil overta over natten etter 4G, det er snarere slik at det vi har gjort og fortsetter å gjøre på 4G gir en fin start for det som kommer på 5G. Det vil bli et parallelt løp mellom 4G og 5G om grensesnitt. Det er først når 5G støttes av alle «Devices » at 5G kan overta for 4G, men det er mange år før vi kommer dit. Utviklingen på 4G stopper ikke opp selv om 5G kommer! 4G og 5G kommer til å fungere bra side om side i flere år. Så ikke sitt på gjerdet og vent på at eksplosjonen skal komme i 5G. Vi har veldig mange gode verktøy i 4G som fortsatt skal utvikles, sier Aglen.

Går forsiktig ut
I motsetning til Telia, som lover full 5G dekning i hele Norge i 2023, ønsker ikke Telenor å gå ut med et årstall for landsdekning – riktig ennå. – Telenor vil lansere 5G i 2020 med å bygge dekning i de største byene, slik som vi gjorde på 4G. Forberedelse av 5G er i gang, alt av det som bygges/moderniseres blir klargjort for 5G, dette gjør at vi enkelt kan aktivere 5G. Driver for dette er behovet for 5G som teknologi, eks terminaler og nye tjenester og behovet for mere kapasitet.

Testing i by- og hjemmemiljø
Siden november 2018 har Telenor åpnet piloter i Kongsberg, Elverum, Svalbard og sist Trondheim, dette er test-arena for 5G for Telenor. side om side med Telia som blant annet tester ut i Nydalen i Oslo og den siste store 5G-testen på Lillestrøm rundt siste årsskiftet – for så å rulle ut 5G i hele Norge i 2023.
For Telenor er Trondheim test-arena i by med dekning for 5G. Sammen med Ericsson ruster de nå opp 50 basestasjoner – som først blir åpnet for pilot-brukere. – Da vi startet med de første pilotene begynte vi å teste teknologien i en tidlig fase, med stor fokus på fart. Nå tester vi dekning i bymiljø og starter med Trondheim, etter hvert som smarttelefonene med 5G kommer, blir det mer testing av dekning i bymiljø. Samtidig har vi testet internetthastigheten med 5G i hjemmemiljø, sier Aglen som vektlegger at 5G ikke kommer til å erstatte fiber, men at 5G kan være et kostnadseffektivt alternativ for bredbånd til hjem/bedrifter.

– Dagens fastnett (kobbernett) er i ferd med å fases ut – og med det vil også xDSL forsvinne. Telenor vil bruke mobil dekning med 4G og 5G som erstatter for kablet internett inn til hvert hus. 5G vil gi en bedre tjeneste for hjemmenett enn det vi får til med xDSL, etter hvert vil vi også kunne levere TV løsninger over 5G, dermed vil det være en god erstatning, sier han.

Kommer vi som mobilbruker til å merke stor forskjell mellom 4G og 5G?
– Kunder vil se at vi får 5G symbol i telefonen, vi trenger 5G for å møte krav til nye tjenester og sikre god nettverks kapasitet, sammen med dagens 4G-nett. Dette sikrer at vi fortsatt kan levere dekning og kapasitet i mobilnettet slik vi har gjort på 4G.

Vil mobilen fungere annerledes med 5G?
– Fordi 5G har større kapasitet og raskere svartid, ser man for seg at stadig mer av det mobilprosessorene i dag gjør lokalt på telefonen, kan flyttes til skyen. Det kan skape nye mobiltjenester i fremtiden. Allerede nå blir det testet løsninger for 3D-spill hvor den tunge jobben flyttes til skyen, det man ser på skjermen er i realiteten en videostrøm som krever mindre strøm, og som potensielt kan gjøre det mulig å utstyre mobiler med mindre batteri, og dermed også
redusere den fysiske størrelsen.

Massive volumer IoT
5G vil også gjøre det mulig å ha et stort antall ting koblet til nettet, det som kalles massiv maskintype kommunikasjon (mMTC). IoT – oppkoblede ting har svært forskjellige behov: noen vil utveksle bittesmå mengder data og sikre lang batteri-levetid, mens andre, som trenger rikelig med strøm, vil overføre store mengder data til skyen. 5G kan håndtere massive volumer av ting på samme nettverk nærmere bestemt en million tilkoblede ting på samme nettverk, per kvadratkilometer.

Skivedelte nettverk = skreddersydde nettjenester
5G-teknologi vil på sikt muliggjøre såkalt skivedelte nett, som betyr levering av skreddersydde nettverkstjenester til bedrifter og organisasjoner. Kapasiteten som kreves av en bestemt funksjon eller enhet kan skreddersys i nettverket. Med skivedeling er det mulig å bygge trådløse nettverk som er informasjonssikret, spesialtilpasset og optimalisert for ulike parametere som hastighet, forsinkelse, eller flere nivåer av sikkerhet og autonomi.

– Fordelen med skivedeling er at vi kan tilpasse fleksibiliteten; eks. for nødnettet som har helt andre krav enn en helt vanlig mobilbruker eller tilpasse til ulike organisasjoner, bedrifter eller offentlig sektor som har særskilte krav til for eksempel personvern og sikkerhetsklarering, med 5G kan man tilby smarte tilpasninger, forklarer Aglen.

Ultra-lav forsinkelse
Full utnyttelse av alle mulighetene rundt 5G, slik som ende-til-ende skivedeling eller ultralav forsinkelse, oppnår man først med nytt 5Gkjerne- nett, såkalt «5G stand-alone».

– Dette er teknologi som foreløpig kun er på test-stadiet, det vil ta enda noe tid før utstyr for dette er tilgjengelig, sier Aglen. – Lav forsinkelse muliggjør bruk av helt nye teknologiske løsninger som eksempelvis kan forenkle og effektivisere industrielle prosesser, avslutter han.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS