AFDD+

av Kristin Bredesen
AFDD+

Verdens første jordfeilautomat med lysbuevern
• Økt brannsikkerhet i boliger og områder med økt brannrisiko
• Anbefaling i NEK 400:2018
• 3-i-ett: Jordfeilautomat med lysbuedeteksjon
• Utkobling på serie- og parallellysbuer forårsaket av dårlige tilkoblinger, ledningsbrudd o.l.
• Vern i N-leder
• Finnes i 10-40 A, og 30 mA Li/A med 10 ms forsinkelse

Les mer: www.eaton.no

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS