Agderregionen skal bli Norges og verdens første helelektriske område innen 2030

av Kristin Bredesen

– Vår ambisjon er å gjøre Agderregionen til Norges og verdens første helelektrifiserte område innen 2030. Det er en ambisiøs målsetning men fremover vil vi få et stort kraftoverskudd i vår region. Agder Fylkeskommune har nå vedtatt ambisjonen og invitert det offentlige og næringslivet til å bidra til å realisere målsetningen, sier konserndirektør samfunnskontakt Agder Energi Unni Farestveit i Agder Energi.

– Havnemyndighetene og næringslivet ønsker å videreutvikle piloten sammen med oss slik at den blir et utstillingsvindu for utvikling av nye teknologiske innovasjoner, som kan «adopteres» til andre havner i Norge, og om mulig eksporteres til utlandet, sier konserndirektør samfunnskontakt i Agder Energi Unni Farestveit.

Agder Energi har sammen med Kristiansand kommune og fylkeskommunene gjort et godt planleggingsarbeid. – Etter at vi lanserte ambisjonen, har vi kartlagt elektrifiseringsgraden i regionen. Vi startet med Kristiansand kommune, som nå er fusjonert med to andre kommuner. Ser vi storkommunen under ett ligger vi godt an i forhold til situasjonen på landsbasis. Hele regionen er mer elektrifisert enn gjennomsnittet i Norge. Et viktig spørsmål er hvor vi skal starte elektrifiseringen for å oppnå størst mulig effekt. For å lykkes, drar vi nå i gang piloter og innleder et tett samarbeid med andre bransjer og aktører for uttesting. Målsetningen er å skape nye forretningsområder, som vi kan skalere og selge til andre deler av landet og aller helst eksportere utenlands, sier Farestveit.

Pilot i Kristiansand Havn
– Vi har kartlagt områder i Agder-regionen og har nå vedtatt etableringen av en pilot i Kristiansand Havn. Skal vi lykkes med etableringen av den første helelektriske havnen i Norge, må vi etablere et nært samarbeid med kommunen, havneselskap, teknologibedrifter og øvrig næringsvirksomhet i havna, for å utvikle de beste forretningsideene, sier Farestveit. – Her blir Kristiansand Havn et fremtidig og viktig energiknutepunkt. Ferger, cruiseskip og frakteskip anløper kaia. I tillegg har vi tungtransport, trucker og en betydelig bygningsmasse.

Formålet med piloten er å utvikle nye teknologiske løsninger. Havna trenger i utgangspunktet mye strøm, og et viktig spørsmål er hvordan kan vi klare å generere nok strøm uten å investere mer enn nødvendig i ny infrastruktur.

Utstillingsvindu
I følge Farestveit stiller havnemyndighetene og næringslivet seg positiv til pilotprosjektet. – De ønsker å videreutvikle piloten sammen med oss slik at den blir et utstillingsvindu for utvikling av nye teknologiske innovasjoner, som kan «adopteres» til andre havner i Norge, og om mulig eksporteres til utlandet. Likeså viktig er det å kunne tilby forutsigbare strømleveranser til havnebrukerne. Da må vi ta i bruk smarte løsninger som reduserer investeringene i ny infrastruktur. I og med at Kristiansand Havn blir et sentralt energiknutepunkt, kan vi utnytte og optimalisere kraftbruken i området. I femtiden ser vi for oss ladestasjoner for elbiler, eltrucker, elbusser, hybride ferger
og cruiseskip, der vi kan utnytte overskuddsstrøm til andre formål i byen. Vi har nå fått Europas første og største ladestrømanlegg for cruisebåter. Vi må utvikle smarte teknologiske løsninger, som gjør at vi kan utnytte eksisterende kapasitet i nettet på en optimal måte. Det som koster er å bygge ut nye trafostasjoner. Derfor er ambisjonen å redusere investeringene i nettstruktur på havna i størst mulig grad, noe som vil komme strømkundene og brukerne til gode.

Målet er å utnytte overskuddsstrøm
Næringspolitisk direktør Tore Strandskog sier at en av de største forurenserne i byer er byggebransjen med sine dieseldrevne trucker og aggregater. Bransjen må ta i bruk elektriske trucker og aggregater og lade dem på felles ladepunkter i havna. – I dette prosjektet er vi opptatt av å utnytte energien fra et felles ladepunkt – mikrogrid – i havna. Lykkes vi med dette, kan vi etter hvert utnytte overskuddsstrøm i mer bysentrale strøk. Men først starter vi med havna som er enormt strømkrevende.

Merinntekt
Kristiansand Havn er ikke den eneste havna som har behov for liknende oppjusteringer. – Klarer vi å eksportere vår kongstanke til andre norske og utenlandske havner, kan det gi Agder Energi og samarbeidspartnere merinntekter, sier Farestveit.

Strømtapping
Farestveit kan fortelle at man også vil bruke overskuddsstrøm fra ellastebiler, eltrucker og hybride båter når de ikke er i normal drift. – En viktig del av prosjektet er å tappe strøm fra slike kjøretøy og båter til andre formål i havna, men samtidig sikre at kjøretøyene og båtene er fulladet når de tas i bruk igjen. Denne smartnessen inngår i piloten og er en viktig del av optimaliseringsarbeidet.

Full oppbacking
Kristiansand Havn blir en spennende og utfordrende pilot for Agder Energi, og energiselskapet er heltent på veien videre. – Vi har jobbet mye med å avdekke den beste piloten og har vurdert andre alternativer, men landet på havna der vi har full oppbacking fra Kristiansand kommune, havneselskapet og aktuelle teknologiaktører, sier Farestveit til slutt, som gleder seg til å realisere prosjektet.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS