ATEA har flyttet inn i et av Europas smarteste bygg

av Kristin Bredesen

I februar flyttet ATEA inn i et av Europas smarteste bygg på Hasle i Oslo der kunnskapsdeling på tvers av bransjer står helt sentralt. Bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Excellent med maksimal poengoppnåelse innen helse og nneklima. – Det som skiller dette bygget fra andre prosjekter vi har vært involvert i, er utstrakt bruk av markedets mest vanserte IT-baserte styringssystemer, som styrer alt av lys og varme til adgangskontroll via mobiltelefon, sier prosjektleder Øyvind Faye i Lysteknikk AS.

Prosjektet følger passivhusstandarden og Energiklasse A mens byggingen er utført i samsvar med prinsipper for LEAN-gjennomføring. For Lysteknikk har ATEA-prosjektet vært et nybrottsarbeid fra prosjektoppstart i 2018 med råbygginstallasjoner som kabelstiger og sjakter. Her er det også trukket mellom 100 000 – 150 000 meter med datakabel. Det har vært en stram fremdriftsplan hvor bygget ble mekanisk ferdigstilt i oktober 2019. Deretter har det vært en periode med mye testing frem til innflytting i januar. Med nye systemtyper dukker det alltid opp nye utfordringer. Den siste uka før overlevering av anlegget, fullførte vi etterbestillinger fra datapunkter, omgjøring av kontaktpunkter i hver etasje til montering av nye kortlesere. – Nå har service- og vedlikeholdsavdelingen overtatt ansvaret for prosjektet, sier Faye. Han kan fortelle at Lysteknikk hadde også elektroleveransen for Securitas hovedkontor bygget i 2015-2016 på Hasle i nærheten av det nye ATEAs hovedkontor. Byggherre er HasleLinje som består av AF Gruppen og Höegh Eiendom.

Ny prosjekteringsmåte

For Lysteknikk har ATEA-oppdraget på Hasle vært en ny måte å prosjektere på der lysanlegget baserer seg på 8-ports nettverkssvitsjer der en svitsj alene driver åtte lamper. I bygget er det et hundretalls industrisvitsjer som er montert over T-profil himlinger. Våre montører har fylt ut skjemaer og lagt inn adresser på lampene og portnummeret til hver svitsj.

Moderne og fremtidsrettet teknologi

– Det som skiller ATEA-bygget fra andre prosjekter vi har vært involvert i er bruken av moderne og fremtidsrettet teknologi. Mye er utviklet etter hvert som bygget har tatt form. Her har vi montert alt fra svitsjer og datakabler til adgangskontroll der medarbeidere kan bruke mobiltelefonen til å åpne dører og bestille heiser. Det er første gang at forskjellige systemer er integrert mot hverandre i denne skalaen over API-kommunikasjon. I praksis betyr det at systemet er integrert og programmert for både luft-, lys- og ventilasjonsstyring, sier Faye. Han kan fortelle at systemene i gamle bygg er knyttet sammen med standard kabling som kommuniserer med signaler eller bus-kommunikasjon.

– I ATEA-bygget er systemene kodet og kommuniserer på API. Enn så lenge er det for tidlig å trekke noen konklusjon på hvordan det vil påvirke bygget. Systemet er fleksibelt og all tilgjengelig informasjon er tilgjengelig på servere i skyen og forenkler kommunikasjonsdelingen mellom systemer. Ønsker ansatte å lage en app henter de ut informasjon fra systemene og programmerer det uten fysisk å være bygget.

– I ATEAs hovedkontor er det et hundretalls industrisvitsjer som er montert over T-profil himlinger. Våre montører har fylt ut skjemaer og lagt inn adresser på lampene og portnummeret til hver svitsj, sier prosjektleder Øyvind Faye i Lysteknikk AS.

Mye nybrottsarbeid

Prosjektet har utviklet seg underveis og baserer seg på high-techløsninger. – Vi har trukket mye standard kabler men har også brukt mye tid på å legge forholdene til rette for smarte løsninger. Mye har gått på energiøkonomisering og design av systemet slik at medarbeiderne kan bruke bygget smart. Via lyssystemet har driftsoperatører full oversikt over bemanningen i hver etasje og kan energistyre hver etasje riktig. I lysanleggene er det også mye informasjon fra sensorer som forenkler vedlikeholdsarbeidet i bygget, sier Faye.

Han kan fortelle at ATEA-bygget baserer seg på topp-systemer og avansert IKT-teknologi. – Lysanlegget er levert av Signify (tidligere Philips), som også overvåker temperaturen. Det er mange 100 temperatursensorer plassert i bygget. Pr. dags dato er alt fra programmeringskoder og systembugs rettet opp. I dette prosjektet har det gått mye tid til å få til et internasjonalt utviklingsarbeid på tvers av landegrenser i både Tyskland, England, Nederland og Spania. Her har det vært mange skype-møter, email kommunikasjon og teknisk personell som har blitt flydd inn til Oslo for å enes om hvordan vi skulle løse de tekniske utfordringene.

Hakket vassere teknologi

Lysteknikk var på befaring hos ATEA i Stavanger for å høste erfaring med det de hade oppnådd der. – ATEA-bygget i Oslo har dratt bruken av ny teknologi vesentlig lengre. Vi har installert systemer som ikke var tilgjengelig den gang bygget i Stavanger ble oppført. I begge bygg benytter man felles lyssystemet fra Signify, men funksjonen med fullintegrasjon er hakket vassere i Oslo. Her er også ventilasjonssystemet litt mer avansert der lys og VVS er fullintegrert i hverandre. Når det kommer nye brukere inn i et konferanserom styres riktig varme og lufttilførsel fra sensorer i lysanlegget, som sendes automatisk inntil en server i skyen. Enn så lenge er det driftsoperatører som styrer disse funksjonene. Her er det også et SD-anlegg som jevnlig spør hvor varmt det skal være i hver enkelt rom ut fra hvor mange medarbeidere som befinner seg der, sier Faye.

Stort energipotensial

På spørsmål om hvor mye ATEA har redusert energiforbruket med å integrere lys og varme, svarer Faye:
– Vi har ikke noe konkret svar på dette, men klarer de å fylle opp en etasje før de tar i bruk den neste og bruker systemene til å regulere lys og varme, er energisparepotensialet stort. Vi snakker om meget energieffektive systemer hvor bygget er sertifisert etter BREAAM Excellent og passiv bygg standarden. I bygget er det også en meget avansert energisentral som trekker varme opp av varmebrønner med Hafslund Fjernvarme som spisslast. Det gjenstår å se hvor mye de kan utnytte brønnparken og hvor mye de må kjøpe av ekstern energi. I utgangspunktet er dette ett energi optimalisert bygg med lite strømforbruk, i tillegg til bruk av solcellepaneler på tak som hovedsakelig produserer strøm på sommerhalvåret.

Montør Hanne Otterstad

Tidsriktige leveranser på byggeplass

I et så stort logistikkprosjekt var Lysteknikk avhengig av tidsriktige leveranser elektromateriell på byggeplass. – Her har Otra levert alt av utstyr til sin container før kl. 0700 om morgenen på Hasle slik at våre montører har hatt nok med materiell til dagens arbeid, sier Faye.Resultatet vi har oppnådd hadde ikke vært mulig uten en fremoverlent og beslutningsdyktig organisasjon, med Byggherre Hoegh Eiendom og Totalentreprenør AF Bygg Oslo i spissen.
Kompetansen Lysteknikk har høstet i ATEA-prosjektet gjør installatøren i stand til å påta seg tilsvarende avanserte elektrooppdrag hvor som helst i Norge. – Det har vært en bratt læringskurve med mange sene kvelder for å mestre alle nye tekniske utfordringer. Vi har lært mye om smartbygg, noe som mange utbyggere etterspør i dag. Vi er allerede i gang med nye prosjekter som bygger på samme lest, sier Faye til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS