Avvikler støtten til enkelte varmepumpeteknologier

av Kristin Bredesen

Kraftig vekst i varmepumpemarkedet gjør at Enova avvikler støtten til enkelte varmepumpeteknologier fra april 2020. Samtidig oppjusteres støttesatsene til flere andre tiltak som viser en positiv markedsutvikling.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger, som trenger et lite puff for å bli etablert i markedet. En viktig del av vår jobb er å vurdere når teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå på egne bein. Markedsutviklingen tilsier at vi nå kan avvikle den økonomiske støtten til enkelte teknologier og justere støttesatsene for andre tiltak, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

– En viktig del av vår jobb er å vurdere når teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå på egne bein, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova

Støtteordninger avvikles og reduseres
Fra 1. april 2020 blir støtten til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe avviklet. Videre reduseres maksimal støtte til balansert ventilasjon med 5000,- og støtten til solceller reduseres med 2500,-. Det samme er tilfette med støtten til solfangere som reduseres med 5000,-.

Varmepumpemarked i vekst
– Godt hjulpet av oljefyringsforbudet og våre støtteordninger, har varmepumpemarkedet vokst kraftig de siste årene. Det har aldri blitt solgt så mange varmepumper som nå, sier Fottland. – Vi forventer å se resultater av markedsveksten med økt konkurranse og reduserte priser som vil komme forbrukerne til gode. Derfor avvikler vi støtten til disse to varmepumpetypene, sier Fottland. Hun legger til at man frem til 1. april 2020 kan få inntil 5 000 kroner i støtte både for å installere en luft-vann-varmepumpe og en avtrekksvarmepumpe.

God markedsutvikling
Markedsutviklingen innen balansert ventilasjon og solceller er også god, men Enovas vurdering er at tiltaket fremdeles har behov for noe støtte. Statsforetaket nøyer seg derfor med å senke støttesatsene for disse teknologiene. Maksimal støtte til balansert ventilasjon endres fra 15 000 kroner til 10 000 kroner. For solceller endres den faste støttesatsen fra 10 000 kroner til 7 500 kroner, mens støttesatsen på 1 250 kroner som gis i tillegg for hver kilowatt installert effekt opp til 15 KW opprettholdes.
– Oljeforbudet har utvilsomt hjulpet, men vi ser at det er større fokus på energi og klima også blant boligeierne. Vi må sørge for at vi bruker pengene våre der de trengs. Vi ønsker for eksempel å stimulere til at flere gjør en helhetlig energioppgradering av bygningskroppen når de likevel skal rehabilitere boligene sine, sier Fottland til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS