De største digitaliseringsendringer vil skje med kundesamhandling

av Kristin Bredesen

Skal vi endre vårt klimaavtrykk må vi øke bruken av strøm og digitalisere fremføringsveiene, sier adm. direktør Ove Guttormsen i NELFO. –Norge har naturgitte fordeler til å oppnå stordriftsfordeler på dette området.

Elektrobransjen har arbeidet tradisjonelt og uendret i mange år. – Digitalisering muliggjør helt nye løsninger i bransjen med endrede arbeidsprosesser, næringskjeder og etablering av nye kunderelasjoner, sier Guttormsen. – Elektroentreprenører som ikke klarer å fornye seg vil etter hvert bli marginalisert eller forsvinne. Når det er sagt, opplever vi at veldig mange bransjebedrifter er endringsvillige. Mange unge medarbeidere vil være frontrunnere i digitaliseringsprosessen. Det gjør at vi sitter på den grønne gren og kan tilby produkter markedet etterspør på dette området. Forbrukere vil ha smarte løsninger og som bransje er vi lydhøre for deres behov. Mer enn halvparten av de 100 største bedriftene i Norge har bærekraft som en del av sin strategi og flere av dem er våre kunder. Slik sett er flere av våre medlemsbedrifter opptatt av modernisering og digitalisering.

Kundesamhandling
De største digitaliseringsendringer vil skje med kundesamhandling. – Unge mennesker ringer ikke lengre og er hele tiden på den digitale flaten. Vi som er godt opp i årene ringer, sender mail og SMS. Samhandling med kunder vil hovedsakelig skje på nett og faktorer som kundevennlighet og tilgjengelighet vil være avgjørende for å opprettholde og kapre nye kunder, sier Guttormsen. – Forbrukere vil etter hvert forlange løsninger, som ikke forurenser. Her overskygger elektrifisering alt annet på markedet.

Nettbasert undervisning
NELFO kommer til å nedlegge store ressurser i å gjøre sine produkter tilgjengelig på nett. – Vi har tatt i bruk en chattefunksjon og en robotløsning, som medlemmene kan kommunisere med. Etter hvert vil mye av opplæringen skje online fordi det passer medlemmene bedre å følge undervisningen på denne flaten.

Undervisningstilbud må tilpasses elektrobransjens behov
– Verken høyskoler eller universiteter har i dag gode undervisningstilbud tilpasset elektrobransjens behov. Flere elektroentreprenærer må drive med egenopplæring av medarbeidere på nye markedsområder. –Derfor må vi ha et utdanningstilbud tilpasset bedriftenes og markedets behov. Bilbransjen har til nå utdannet mekanikere til å reparere fossilbiler. Nå etterspør bransjen mekanikere som kan reparere elbiler. Her henger utdanningssystemet etter. Når det er
sagt, er jeg positiv til endringsvilligheten i egen bransje.

Vi er på riktig plass
På spørsmål om hvordan NELFO ser på at NTNU ønsker et tettere samarbeid med elektrobransjen, svarer Guttormsen: – Det er en bekreftelse på at vi er på riktig plass, blir tatt seriøst og har løsninger tilpasset morgendagens utfordringer på bl.a. digitaliseringsområdet.

Modernisering av nettstrukturen
NVE og Statnett mener elektrobransjen spiller en viktig i å realisere moderniseringen av nettstrukturen i Norge med sine digitale løsninger. – Det har de rett i og moderniseringstoget har allerede begynt å rulle. Her vil store og kjente industrilokomotiv spille en viktig rolle i utviklingen av nye og smarte løsninger, sier Guttormsen til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS