EnergiKontakten: Nettverk av bedrifter, organisasjoner og NTNU

av Kristin Bredesen

EnergiKontakten er et nettverk av bedrifter og organisasjoner knyttet til teknologistudiet Energi og miljø ved NTNU. – Det er et bindeledd mellom studenter faglærere og næringslivet. Formålet er å sikre rekruttering av øyt kvalifiserte sivilingeniører til energisektoren ved å legge til rette for nær kontakt mellom næringsliv, tudenter og faglærere, sier daglig leder Fredrik Christensen i EnergiKontakten, med hovedbase på NTNU i Trondheim.

– Denne kontakten oppnår vi gjennom tiltak og prosjekter, som støtter rekrutteringen til sivilingeniørstudiet Energi og miljø ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, sier Christensen. Han kan fortelle at flere bedrifter, organisasjoner og foreninger er med i EnergiKontakten. – NELFO er bl.a. representert i vårt styre. Ca. 40 bedrifter deltar i et samarbeidsforum hvor målet er å tilrettelegge for kontakt mellom partene i nettverket og sikre rekruttering til studieprogrammet. Enn så viktig er å ha et studieprogram tilrettelagt for den kompetansen bedriftene etterspør.

Sikre fremtidens bærekraftige energiløsninger
Energikontakten ble opprettet høsten 2003 for at norsk energiforsyning, industri og forvaltning skulle få muligheten til å bidra i arbeidet med å sikre rekruttering. – Vår visjon er «Samarbeid om kompetanse for fremtidens energiløsninger». Her skal Energikontakten bidra til å sikre samfunnet kompetanse i utviklingen av fremtidens bærekraftige energiløsninger. Dette oppnår vi gjennom tiltak og prosjekter som støtter rekrutteringen til og utvikling av sivilingeniørstudiet Energi og miljø, sier Christensen. Han kan fortelle at sivilingeniørstudiet Energi og miljø endrer gradvis strategi der man ser på mulighetene for å implementere bachelorstudier innen elektro, elkraft fornybar energi i studieprogrammet.

Våre studenter må få bedre kjennskap til elektrobransjen
Årlig arrangerer EnergiKontakten Energidagen. Det er nettverkets viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU. – På Energidagen møtes studenter, fagmiljøer og næringsliv og utveksler erfaring, kunnskap og inspirasjon. Her får bedrifter muligheten til å profilere seg, samt delta på spennende foredrag og møte høyt motiverte og ambisiøse studenter. Unders årets arrangement deltok 30 utstillere på Gløshaugen. For første gang var NELFO representert med egen utstilling, som var godt besøkt. Dessverre er det ennå ikke mange studenter som kjenner til denne delen av bransjen, men dette er noe vi kommer til å gjøre noe med. Målet er å gjøre elektrobransjen bedre kjent for våre studenter.

Studieprogram tilrettelagt for markedssituasjoner
– Vi skal ha et studieprogram som er best tilpasset de reelle markedssituasjonene. ElektroKontakten har et godt samarbeid med bedriftene/bransjen hvor målet er å utdanne studenter med riktig kompetanse. For NTNU er det avgjørende å ha en god dialog med bransjen, bedrifter og foreninger slik at vi kan utvikle våre studieprogrammer best mulig, sier Christensen. Han kan fortelle at sivilingeniørstudiene har en praksisforskrift som sier at studentene skal ha minimum 12 ukers relevant praksis før de får lov til å begynne på sin masteroppgave. Praksisen tilegner de seg gjennom sommerjobber. Det nye er Energi- og miljøstudiet skal nå kjøre en pilot der vi etablerer en studiepoenggivende praksisfag i utdanningen. Vi er i en tidlig fase med piloten men ser behov for praksisplasser i bedrifter. Samtidig er vi avhengig av reelle problemstillinger/caser fra bedrifter, sier han til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS