Et foregangsprosjekt for klimavennlig materialbruk og smarte ventilasjons- og energiløsninger

av Kristin Bredesen

Korpåsen Omsorgsboliger i Asker er det benyttet massivt tre som byggkonstruksjon. – Å utføre elektromontasje i slike boliger krever nøye planlegging og prosjektering før de modulbaserte konstruksjonene settes sammen på byggeplass, sier installatør og daglig leder Anders Drag og prosjektleder Cato Brattås i ElektroTjenester AS.

ElektroTjenester som ble etablert i 2002 leverer alt av elektrisk utstyr og materiell. Installatøren har 18 ansatte og omsatte for 26 millioner kroner i 2019. Selskapet utfører de fleste oppdrag innen elektrikerarbeid, tele- og datainstallasjoner, prosjekteringsoppgaver i tillegg til internkontroller. – Vi har hatt prosjekterings- og installasjonsansvaret for omsorgsboligene i Asker kommune, som skal overleveres 1. juni i år. Omsorgsboligene består av 12 leiligheter. Bygg nummer tre har sykehjemstandard og er heltidsbemannet 4 timer i døgnet. I de åtte andre leilighetene skal folk bo og klare seg selv men også her kan de få hjelp etter behov, forteller Drag og Brattås

– Omsorgsboligene har avanserte IKT-systemer med direkteoverføring til kommunens SD anlegg, sier installatør og daglig leder Anders Drag og prosjektleder Cato Brattås i ElektroTjenester AS.

Avanserte IKT-systemer

De elektrotekniske arbeidene på Korpåsen Omsorgsboliger omfatter alt av inntak, stikkontakter, styrings- og overvåkningssystemer. Omsorgsboligene har avanserte IKT-systemer med direkteoverføring til SD og solcelleanlegg. De elektrotekniske systemene herunder adgangskontroll kommuniserer direkte med en datasentral i Asker kommune. – Adgangskontrollsystemet kan avleses og fanges opp uten at det er folk til stede på bygget.

Overvåking og styring

– Adgangskontrollsystemet kan låse alle dører. På balkongene er det sensorer som gir beskjed hvis ikke alle er lukket. Ansatte får tildelt elektroniske låsbrikker som de kan åpne dørene med. Systemet kommuniserer med datasentralen hos Asker kommune og er fjernstyrbar. Det er montert kameratelefon i leilighetene med direkteoverføring til avdelingskontoret slik at de har full oversikt om hvem som ringer på. SD-anlegget har tilbakemeldinger fra leiligheter, vinduer, lys, ventilasjon og varmepumper og blir overvåket sentralt i kommunen. Alarmnivåer videresendes på mobiltelefon til driftsoperatør. All overvåkingsinformasjon kan også kjøres opp i skyen. Nå det er sagt, er det Asker kommune som bestemmer hvordan informasjonen fra SD-anlegget skal behandles, sier Drag og Brattås

Voldsom ekspansjon

– Omsorgsboligene bygges etter et såkalt miljøregnskap. Her er det benyttet massivt tre og vi ser allerede nå en voldsom ekspansjon i bruk av slike byggematerialer for å få regnskapet til å gå opp. Alt fra treverk og isolasjon består av naturlige og bearbeidede materialer som ikke er kjemisk fremstilt, sier Drag og Brattås. De kan fortelle at Asker kommune er pålagt å følge miljøregnskapet slik alle kommuner i Norge må. – Den nye byggeskikken er fremtidsrettet og bærekraftig, påpeker de.

Forberedt på det grønne skiftet

Installatøren har forberedt seg på det grønne skiftet. – I den grad det er mulig å kjøre elbil ut på våre prosjekter, gjør vi det. Vi bruker fem elbiler og vil kjøpe flere når bilprodusentene er i stand til å levere varebiler som har en kjørelengde på ca. 500 km, sier Drag og Brattås.

Passivhus standard

Omsorgsboligene er bygd etter passiv husstandarden. I fellesarealet i bygg 3 er det montert en informasjonsskjerm som viser hvor stort energiforbruket i bygget til enhver tid er. Her får man også informasjon om hvor mye energi bygget produserer selv med solceller og hvor mye de må kjøpe av ekstern energi for å hjulene til å gå rundt. I bygg 1 og 2 (frittstående leiligheter) er det vannbåren varme med store radiatorer i hver leilighet og elektrisk varmekabel i badene. I
bygg 3 er det vannbåren varme i leilighetene hvor man utvendig har boret etter jordvarme.

Ventilasjonsvinduer

Her er det også ventilasjonsvinduer som ventilerer seg selv i tillegg til solceller på vinduene som styrer solskjermingen i leilighetene. Anlegget blir programmert fra et nettbrett. Driftsoperatører kan overstyre anlegget og styre solskjermingen manuelt. Utvendig i alle skråtak er det montert solcellepaneler. Målet er at omsorgsboligene skal produsere så mye strøm at energiforbruket tilført fra Hafslunds Nett reduseres til et minimum. Overskuddsstrøm skal selges ut på strømmarkedet.

Krever nøye planlegging

– Å utføre elektrotekniske installasjoner i et bygg med utelukkende massivt tre krever nøye planlegging. Her er bl.a. alle strømledninger støpt inn i betonggulvet. Vi har vært nøye med oppmålingene slik at vi treffer alle uttak 100 prosent riktig. Vi sendte vårt tegningsunderlag på alle kontaktpunkter som treprodusenten Splitkon AS på Modum freste ut. Når trekonstruksjonene var ferdig bearbeidet på fabrikk ble de sendt nummerert og merket i moduler til omsorgsboligene i Asker. Monteringsarbeidet startet i oktober i fjor, sier Drag og Brattås. – I taket er det 14 cm massivt tre som er synlig i leiligheten. I takkonstruksjonen er det også 40 cm med kompakt isolasjon. Veggene består av 10 cm delevegger inne og ute som er foret utvendig med ytterkledning for å få god lufting.

Hektiske dager

Basmontør Kjetil Åberg.

– Til nå er to bygg ferdig og der rør- og malearbeidene nå er inne i en sluttfase. Nå har vi startet elektroarbeidene på det siste bygget med trekking av rør, sier Drag og Brattås. – Nå består arbeidet i røropplegg på vegger. Vi har hatt en jevn bemanning i løpet av prosjektperioden. Vi regner med hektiske dager og kommer til å øke bemanningen med to montører før bygget skal overleveres.

Vår hovedgrossist

– Otra har i alle år vi har vært vår hovedgrossist. Vi kjenner hverandre godt og har avstemt forventningene til hverandre. Vi vet hvilke prosjektledere vi kan ringe til og får rask tilbakemelding på våre utfordringer. På leveransene til omsorgsboligene i Asker er Otra leverandør av tradisjonelt elektroinstallasjonsmateriell. I dette prosjektet er det også benyttet andre tekniske leveranser som ikke Otra leverer. Vi har også brukt Otra som en sparringspartner på hvilke leverandører vi bør kontakte, sier Drag og Brattås. De kan fortelle at de har en Otra container på byggeplass.

– Bestiller vi elektromateriell før kl. 1700 får vi det levert om morgenen kl. 0700 slik at vi har nok til å utføre dagens arbeidsoperasjoner, sier de til slutt.

———————————————————————–
Kunnskapsoverføring til andre kommuner

Asker er partner i FutureBuilt, og boligene skal gjennomføres som et forbildeprosjekt i programmet. FutureBuilt er Oslo-regionenes utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. Erfaringene fra prosjektet vil bli formidlet via FutureBuilt i prosjektbeskrivelsen på deres hjemmeside: https://www.futurebuilt.no/.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS