Forbrukerelektronikk markedet truer elektrobransjens eksistens

av Kristin Bredesen

– Elektrikernes markedsposisjon innen montering og styring av varme, lys og releer, kan bli truet av selskaper innen forbrukerelektronikk. Slike selskaper etablerer seg raskt på områder hvor elektrikeren tradisjonelt har vært enerådende. Gjør vi ikke riktige grep nå kan det påvirke elektroentreprenørenes hverdag, sier adm. direktør Frank Jaegtnes i EFO.

I begynnelsen av januar var Jaegtnes på verdens største forbrukerelektrikermesse i Las Vegas. Her ble det presentert en rekke nye forbrukerelektronikkprodukter som vil påvirke kjøpemønsteret til norske forbrukere.

– Mye tyder på at vi vil se en større sammensmeltning mellom forbrukerelektronikk og oppgavene elektrobransjen sysler med til daglig.

Tingenes intelligens

– På spørsmål om hvordan dette vil påvirke elektrikerens hverdag, svarer Jaegtnes:

– Elektroinstallatører som beveger seg opp i verdikjeden, lærer seg bruken av nye systemer og er kundeorienterte, vil oppnå store konkurransefordeler i motsetning til de som velger å fortsette å trekke kabel og stikkontakter. Valget de tar, vil få stor innvirkning på deres hverdag. Vi snakker ikke lengre om Internet og Things men Intelligence of Things, eller Tingenes Intelligens, som spås en betydelig vekst i løpet av 2020. Med Internet of Things hadde releer, brytere og lamper en IP-adresse knyttet opp mot Internett med styringsmuligheter. Med Intelligence of Things lever produktene sitt eget liv. Dubbeditter i huset har egne sensorer, små datamaskiner, nettverk og Wi Fi. Det er en formidabel funksjonalitet der de i stor grad lever sitt eget liv. Slike forbrukerorienterte produkter vil gjøre hverdagen enklere og mer forutsigbar for forbrukerne i deres travle hverdag. De slipper å tenke på systemfunksjonalitet, for alt er en del av den nye teknologien, påpeker han.

Bransjen må forberede seg på endrede tider

– Selskaper som til daglig jobber med forbrukerelektronikk fra Sony, Apple, Microsoft til Amazon, kan bli elektrobransjens største trussel er den ikke forberedt på fremtidsutviklingen. På forbrukermessa i Las Vegas var det en overvekt av nye selskaper som jeg har aldri hørt om tidligere. De vokser vanvittig raskt og vil nå nye markeder utenfor USAs grenser om kort tid, sier Jaegtnes. Han viser til Ikea som har vokst fra å være et rent møbelkonsern til å selge alt av avanserte lysstyringssystemer til lavere priser enn det elektrogrossister og installatører opererer med. – Hva skal du
med en dum liten bryter på veggen til 500 kroner når du kan få en intelligent trådløs fjernkontroll som styrer og dimmer flere lamper samtidig og styrer gulvvarmen til 199 kroner.

Tilgang på smartere og billigere produkter

Jaegtnes er ikke bekymret for utviklingen så lenge bransjen blir en del av den.

– Som forbrukere får vi tilgang på smartere og billigere produkter, samtidig som det blir mindre behov for kabling for det meste skjer trådløst. Hvilken verdi har dette for kunden og hvordan klarer bransjen å utnytte seg dette? Så lenge vi er en del av utviklingen, kan vii oppnå stordriftsfordeler. Derimot er jeg mest bekymret for elektrikere som ikke ser sammenhengen mellom forbrukerelektronikk og tradisjonelle elektroleveranser. Sammensmeltningen skjer raskt og de som ikke klarer å utnytte denne fordelen, blir akterutseilt. Som bransje kan vi ikke se ned på forbrukere som kjøper styringssystemer fra store elektrokjeder. Da er vi på ville veier og elektrikerne kan miste sin markedsposisjon.

Lokal styring av strøm

– Installatøren har fortsatt en viktig rolle i forbindelse med energisystemer i bunn av forbrukerelektronikk. I første rekke gjelder det energistyring av bygg og kraftsystemene i bakkant. Det gjelder både smart styring av energi og lokal produksjon av strøm fra solceller og elbillading. Dette vil bli en viktig del av montørens hverdag. Klarer de å henge med i svingene og utnytte det lokale energisystemet i eiendommer, vil de få gode år fremover med hensyn til styring, dimensjonering og lagring av energi. Et annet og viktig område er hvordan bygninger kan driftes med minst mulig effektuttak ut fra fremtidige effekttariffer, sier Jaegtnes.

Klingende mynt kassa

– Vi klarer ikke å stoppe forbrukerelektronikkutviklingen men forsterker elektrobransjen sin posisjon på utvalgte områder, kan det gi klingende mynt i kassa. Her har installatøren en klar rolle og som privatperson kan jeg nyttiggjøre meg deres kompetanse med alt fra batteribanker til smarte styringssystemer. Vi kan også få en rolle inn mot forbrukerelektronikk men her er marginene lave, sier Jaegtnes.

– For å henge med på digitaliserings- og lektrifiseringsfronten må utdanningsinstitusjonene tilby fagutdanning som sikrer godt utdannet fagpersonell.

– Mitt inntrykk er at dagens ungdom velger en utdanning som ivaretar nettopp dette.

Utviklingsprosesser innen digitalisering

Entreprenører og byggeiere etterspør i stadig større utstrekning digital datakraft.

– Vi registrerer at entreprenører har et større eierskap til tekniske løsninger enn tidligere. Det som tidligere var totalentrepriser vil i større grad gå på valg av teknologi og tilgang på produktdata. Elektroentreprenører og små installatører må få et mer bevisst forhold til det som skjer med hensyn til digitalisering av bygg og da primært på digital beskrivelse av produktegenskaper. Statsbygg er f.eks. opptatt av digital informasjon som går på byggets levetid. Entreprenører er opptatt av denne type digitalisering mens den mangler hos installatører. Her er digital produkt- og prosjektinformasjon makt. I fremtiden vil det trolig være noen få personer som er gode på tekniske elektroentrepriser og som har tilstrekkelig kunnskap til å vite hvilke løsninger som skal benyttes. De kan søke i databaser og skissere hvilke løsninger de vil ha og er ikke avhengig av elektrikeren for å lage en elektroløsning. Når denne prosedyren er utført kan de bestille elektromateriellet selv og hyre inn elektrikeren de vil ha til å fullføre montasjen. Dersom andre aktører bygger opp kompetanse kan en fort se at de også tar over deler av det vi i dag kaller det «profesjonelle markedet». I dag har elektrikeren i stor grad monopol på installasjon av produkter fra EFOs medlemmer, men det er ikke sikkert det vedvarer om andre aktører/bransjer går forbi kompetansemessig. Dette er noe vi til en viss grad allerede har sett når det kommer til lokal energiproduksjon og solsceller

Bransjeløft

I dag er det entreprenører, byggeiere og leverandører som er i tet med digitalisering av byggebransjen.

– Her er dessverre både elektro- og rørentreprenører fraværende med sin kompetanse. Derfor er det behov for omstilling og jeg etterlyser et bransjeløft for elektrikerne ført i pennen av NELFO. Vi ser derimot at bransjeorganisasjoner på entreprenørsiden er opptatt av dette. De driver prosessen fremover mens elektro- og rørentreprenørene henger etter, avslutter Jaegtnes

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS