Investering i smarte løsninger krever regelendringer

av Kristin Bredesen

– Den viktigste motivatoren for å investere i smarte løsninger er regelverksendringer. Vi frykter ikke strengere byggeregler så lenge de er forutsigbare, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i NELFO.

– Vi håper føringene i de nye TEK20 regler, samt de klare intensjonene i Granavold-erklæringen, bidrar til å styrke lokal energiproduksjon og
energieffektivisering, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo

Strenge byggeregler kan føre til innovasjon og nyutvikling i markedet. Vi så det da TEK7, TEK10 og senere TEK17 ble tatt i bruk. Med TEK7 var intensjonen å redusere energiforbruket med 25 prosent. Hele byggenæringen «hylte og skrek» om at dette ikke var mulig å få til. De forlangte 100 millioner skattekroner til kompetansetiltak til næringen. De pengene fikk man aldri, men det tok ikke mange årene før næringen klarte å bygge passivhus billigere enn tradisjonelle bygg, sier Strandskog. – Dette er et godt eksempel på at klart definerte offentlige krav, kan være et viktig bidrag til innovasjon og forbedringer. Nye byggeregler kan bli en viktig drivkraft for å investere smart.

Styrke egenprodusert energi

– Vi håper føringene i de nye TEK20 reglene, samt de klare intensjonene i Granavold-erklæringen, bidrar til å styrke lokal energiproduksjon og energieffektivisering. Å tilføre bygg lokal energiproduksjon vil også ha betydning for hvor tett et bygg skal være. Når det gjelder energieffektivisering har temaet vært debattert i det vide og det brede. En viktig drivkraft for energieffektivisering er bl.a. den tekniske byggeforskriften. Det må investeres i riktige tiltak i bygningskroppen eller i energibruk, sier Strandskog. Han mener bransjen er godt forbered på de nye forskriftene i TEK20.

– Overgangen fra passivbygg til nesten null energibygg, for så senere å bygge de såkalte plusshusene (bygg som produserer mer energi enn det bygget selv trenger), bør ikke være så vanskelig. Allerede nå bygges det plusshus med stor suksess. Her fronter bl.a. Skanska og flere av de mest innovative byggentreprenørene utviklingen. Markedet har allerede testet ut mange av de nye løsningene. Vi ser at de viktigste aktørene i bransjen er godt forberedt på det som kommer av forventede nye regelendringer.

Markedsmuligheter

Hva må de som henger etter gjøre for å komme mer på offensiven?
– De må se på dette som markedsmuligheter. Tekniske entreprenører får nå langt større mulighet til å drive med verdiskapning og implementere sine løsninger i henhold til nye byggeforskrifter. Det har vært en formidabel utvikling i markedet på tekniske installasjoner som har bidratt til økt verdiskapning i bygg. Tekniske fag blir stadig viktigere etter hvert som kravene i teknisk byggeforskrift strammes inn. I kontorbygg utgjorde de tekniske fagene for 20 – 25 år siden ca. 30 prosent. 20 år senere utgjør de over 45 prosent. På hotell utgjør de tekniske over 50 prosent. Som bransje ønsker vi selvsagt denne utviklingen velkommen. Det betyr at vi får en stadig større andel av verdiskapningen. Kravene til tekniske installasjoner blir samtidig tøffere og enkelte installatører må jobbe hardt for å følge med på denne utviklingen

I forkant av markedet

– Vi må nok erkjenne at de som deltar på Energismarte Bygg konferansen er godt forberedt på utviklingen fremover. De ligger i forkant av markedet og er innovatører. NELFO har som ambisjon om å bidra til å løfte det store volumet av medlemsmassen opp på dette nivået, sier Strandskog. – Vi må få til økt kompetansebygging, og her har NELFO en formidabel jobb å gjøre. Vi må reise rundt og informere medlemmene om hva som kreves av kompetanse, regelforståelse og hvilke markedsmuligheter vi som bransje nå har. Samtidig må bedriftene ha en bevist strategi om å rekruttere riktige medarbeidere med riktig kompetanse. I tillegg til tradisjonell rekruttering må bransjen også i økende grad rekruttere flere ingeniører og sivilingeniører. Vi må få til et økt samspill mellom de med mer yrkesfaglig bakgrunn og de med akademisk utdannelse. Flere bedrifter ser nå nødvendigheten av et slikt samspill, og mange rekrutterer redere enn tidligere

Forsterke dialogen med skolene

Strandskog er opptatt av at utdanningsinstitusjonene må utdanner fagpersonell tilpasset bedriftenes behov. – Historisk sett løper markedet fortere enn utdanningsinstitusjonene. Det medføre et gap mellom de som utdannes og det markedet krever. Mitt inntrykk er at store og toneangivende utdanningsinstitusjoner som NTNU, er klar over dette. Etter hvert vil gapet smelte sammen, men sier Strandskog, det er viktig at det blir utdannet fagfolk tilpasset elektrobransjens behov. Som næringslivsaktører må må vi opprettholde og forsterke dialogen med skoler og fagmiljøer.

Våre medlemmer vil angripe det nye markedet

På spørsmål om NELFOs medlemsbedrifter forstår konsekvensene av å tilpasse seg regelendringene, svarer Strandskog: – Når vi besøker medlemsbedrifter er dette mitt klare inntrykk. Det vil alltid være noen som henger etter. Elektrobransjen har til nå vært «herjet av medgang». Vi har hatt en fantastisk markedsutvikling, og mange bedrifter har ikke hatt tid til å bekymre seg for fremtiden. Men plutselig en dag kan dette endres. Det er i gode tider man skal forberede seg på tøffere tider. Når det er sagt, er mitt hovedinntrykk at våre medlemmer vil evne å utnytte de nye markedene

Tøffere økonomiske tider

Uforutsette internasjonale hendelser som brexit, handelskrigen mellom USA og Kina, svak kronekurs, corona virus og vanskeligere tider for norsk næringsliv, vil nok på kort sikt bidra til å dempe veksten for norsk nøringsliv og elektrobransjen. – Vi må være forberedt på at det vil komme tøffere økonomiske tider. Oljeindustrien kan ikke i fremtiden brødfø hele Norge. Vi må finne nye næringer og vekstområder. Vi må forvente at offentlige budsjetter blir knappere. Takket være en aktiv motkonjektur fra myndighetenes side under finanskrisen i 2014, klarte vi å holde hjulene i gang. Det er ikke sikkert vi klarer dette får vi en økonomisk nedtur. Derfor må vi være forberedt på endrede tider og endrede konkurranseforhold. De som er i stand til å tilpasse seg denne virkeligheten vil overleve.

Økt fokus på energieffektivisering

–EUs satsing på Green Deal gjør at vi som EØSmedlem må tilpasse oss kravene dette vil medføre. På energieffektiviseringsområdet strammes det inn med langt tøffere krav. Nå som vi skal elektrifisere Norge har Klimakur lansert en rapport der de sier at det vil bli betydelig større behov for ny energi enn det vi har regnet med for å opprettholde elektrifiseringstakten. I næringsbygg er potensialet enormt stort.

Myndighetene har gjennom Granavold erklæringen sagt at vi innen 2030 skal energieffektivisere med 10 TWh i bygg. Med nye EU krav kan vi regne med at dette kravet kan bli ytterligere skjerpet. Alt går i retning av energismarte og energieffektive bygg, større funksjonalitet og effektive installasjoner. Her vil EUs klima- og energipolitikk påvirke oss i sterkere grad enn vi har forutsett, sier Strandskog til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS