Klordamp er vassere enn Ex-klassifiseringen i Nordsjøen

av Kristin Bredesen

Harestad Elektriske AS har hatt det elektrotekniske ansvaret for renovering av den kommunale svømmehallen i Stavanger. – Svømmehallen ble revet ned og bygd opp igjen i en ny og moderne utgave. Vi har levert et komplett elektroteknisk anlegg med elkraft og teletekniske installasjoner, sier prosjektleder Espen Bru hos installatøren.

Dette er den største kommunale svømmehallen i Stavanger som brukes av både profesjonelle svømmere og private brukere. Svømmehallen ble bygd på begynnelsen av 1970-tallet og var moden for oppgradering. Etter oppgraderingen fremstår den innbydende og brukervennlig.

Nært og godt samarbeid
Moderniseringen av svømmehall og fire etasjer med kontorer hadde en todelt entreprise. – Totalpakken – kontraktssummen – på de elektrotekniske arbeidene var på over 13 millioner kroner. Vi startet arbeidene i november 2017, som ble avsluttet 12. april 2019, sier Bru. Han forteller Otra avd. Stavanger har vært hovedleverandør av elektromateriell til prosjektet. – Deres lokale kompetanse og rettidige leveranser av materiell, var avgjørende for å overholde tidsfristene med renovering av det elektriske anlegget. Ble det forsinkelser i prosjektet sto Otra for mellomlagring av alt materiell. For oss var det nære og gode samarbeidet viktig for fremdriften. Vi ville aldri hatt kapasitet til å innhente priser og finne frem til riktig elmateriell på egen hånd. Derfor er vi avhengig av å dra veksler på vår lokale grossist. Denne samarbeidsmodellen har vi benyttet oss av i alle prosjekter vi har vært involvert i. Hver morgen før kl. 0700 hadde Otra utplassert alt av elektromateriell i en container på byggeplass.

Logistikk og bruk av riktig elektromateriell
Den kommunale svømmehallen er en av installatørens største elektroleveranser. – Når vi påtar oss slike oppdrag må vi effektivisere arbeidsutførelsen der det er mulig. Her er logistikk og bruk av riktig elektromateriell avgjørende for å redusere arbeidstimer i prosjektet, sier Bru. Han kan fortelle at installatøren i stor grad har benyttet preterminerte løsninger fra Lanse.

– Det omfatter all fiber- og datakabling med preterminert kabling. Kablene kom ferdig merket og kablet fra Otras lager. Vi har benyttet Lanse i flere prosjekter og er komfortable med deres produkter. Preterminerte løsninger gir oss dessuten store besparelser i prosjektet.

LED-armaturer
– Vi har også montert alt av LED-belysning fra Philips levert av Otra med DALI-styring. Det er også benyttet en god del LED-striper fra Nortronic. I taket på svømmehallen er det brukt NORKA armaturer fra Frisen Belysning. Ellers har vi montert LED-paneler og innfelte armaturer i ganger og kontorlandskap. Vi må unngå rustdannelse – På det meste var 10 montører involvert i elektroarbeidene. Installasjoner i svømmehaller er pålagt strenge krav der festemateriell og føringsveier må tåle korrosjonsklasse C5. Det er første gang vi har vært involvert i denne type arbeid. Det krever riktig bruk av utstyr fra innerst til ytterst slik at vi unngår rustdannelser. Klordamp er et hakk vassere enn Ex-klassifiseringen i Nordsjøen og krever en helt spesiell legering på det syrefaste stålet for å unngå korrosjon.

Markedet er i ferd med å ta seg opp
Markedet for elektroinstallasjoner i Vestlandets oljehovedstad Stavanger er i ferd med å ta seg opp.

– Fremdeles er tildelingen av prosjekter skeivt fordelt og det er en kamp om å få de største oppdragene. Dette var en offentlig delt entreprise, sier Bru, som kan fortelle at det er ikke mange prosjekter som følger denne entrepriseformen. – For oss hadde det vært en fordel om det offentlige benyttet seg mer av denne entrepriseformen i fremtidige prosjekter, slik at lokale installatører får en reell mulighet til a være med i konkurranser om nye oppdrag. Svømmehallprosjektet er et viktig referanseprosjekt mot nye næringsoppdrag i regionen. Så langt har vi fått gode tilbakemeldinger på leveransene, sier Bru.

Drar opp aktiviteten hos oss
– Elektrooppdraget til Harestad Elektriske i den kommunale svømmehallen i Stavanger, er med på å dra opp aktiviteten og omsetningen i vår avdeling. I dette prosjektet har vi levert alt av elektromateriell. Som grossist er det viktig at våre kunder klarer å «kapre» store private og offentlige elektrooppdrag. I svømmehallen er det levert alt av kabler, stiger, fremføringer og preterminerte løsninger fra Lanse, sier avdelingsleder Magnus Eike hos Otra avd. Stavanger.

Om Harestad Elektro:
Harestad Elektriske er en mellomstor installatør som omsetter for ca. 45 millioner kroner i året og har 25 ansatte – Vi har en 50/50 fordeling mellom service- og prosjektoppdrag. Vi er involvert i boligoppdrag, landbruk og industri og flere prosjektoppdrag, forteller prosjektleder Espen Bru hos installatøren.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS