Livsvitenskapsbygget blir Norges største universitetsbygg

av Kristin Bredesen

Statsbygg skal bygge nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi for Universitetet i Oslo. Bygget vil inneholde store arealer med forsknings- og undervisningslaboratorier. – Livsvitenskapsbygget er vårt desidert største elektroprosjekt, både i areal og teknisk kompleksitet, sier prosjektleder Christian Mo i industrikonsernet OneCo.

Bygget vil også ha flere kontorer, læringssenter, undervisning og vrimlearealer. – Livsvitenskapsbygget er teknisk tett og utstyrstungt. Store deler er dedikert til laboratorieformål med et vidt spekter av laboratorier med avansert forskningsutstyr og forskningsprosesser.

Prosjektet har høye energi og miljøambisjoner og et BREEAM Excellent mål. – Det gjør prosjektet mer spennende og komplekst. Her er det ambisiøse mål knyttet til energibruk med nær 0-energimål, sier prosjektleder Christian Mo i industrikonsernet OneCo

Omfattende leveranser

OneCo skal levere alt av hovedtavler, underfordelinger og strømskinner. Entreprisen omfatter også alt av belysning, kursopplegg til undervisnings-, kontor- og laboratoriebygg. – Vi har også ansvaret for alt av IKT, adgangskontroll, innbruddsalarm, brannvarsling, nødbelysning, solcelleanlegg på taket og et gassdeteksjonsanlegg, som skal monteres i alle undervisningslokaler og laboratorier, sier Mo

Store mengder elektromateriell

I Livsvitenskapsbygget, som er på 67 000 kvm, skal OneCo levere alt av elektromateriell i en bygningsmasse med stor tetthetsgrad. Her blir det mange føringsveier, kanaler og strømskinner. Strømskinnene monteres i laboratorier for å oppnå størst grad av energi- og effektfleksibilitet, sier Mo. Han kan fortelle at bygget oppføres etter en generalitetsstandard som gjør det mulig raskt å flytte eller bygge om laboratorier i forhold til fremtidsrettet forskning. Dermed slipper man kostbare inngrep i allerede eksisterende infrastruktur, påpeker Mo.

Samspillkontrakt

OneCo har ennå ikke startet med fysiske elektroinstallasjoner. – Vi har inngått en samspillskontrakt med Statsbygg der vi er i siste runde med å få på plass leverandører vi skal samarbeide med i prosjektet, sier Mo.

Innledende prosjektfase

Til neste høst starter elektroarbeidene med Lean-produksjon.
– Vi er nå inne i en innledende prosjektfase med Lean-prosjektering der hovedhensikten er at entreprenører raskest kan velge materiell anleggene skal utstyres med. I prosjektet skal vi bl.a. kjøre 141 uker med lysmontasje med en varighet på 88 uker. På det meste vil ca. 200 elektrikere være i full sving med montasjearbeidene. Livsvitenskapsbygget blir Norges største universitetsbygg. Det blir en utfordring å bygge opp en administrasjon som kan styre prosjektet og elektroarbeidene på en optimal måte, sier Mo. OneCo deltar i oppbygningen av et prøveareal på flere hundre kvm for å teste ut byggbarheten.

Viktig del av prosjektstrukturen

– Hvilken betydning har det nære samspillet mellom Statsbygg på den ene siden og de som skal bruke bygget på den andre siden? – Universitetet er en viktig del av prosjektstrukturen og inngår som en naturlig part i samspillet mellom Statsbygg, prosjekterende, entreprenør og sluttbruker. Universitetet stiller med ressurser fra egen eiendomsavdeling, som skal drifte bygget, i tillegg til en lang rekke brukerrepresentanter med detaljkunnskap om utstyret og de ulike funksjonene som skal inn i bygget. Vi er avhengig av tett dialog med sluttbrukerne slik at det vi bygger, er tilpasset deres behov når Livsvitenskapsbygget
tas i bruk, sier Mo.

Bevilgninger i milliardklassen

I utbyggingen av Livsvitenskapsbygget inngår to forskjellige bevilgninger. Byggeprosjektet har en ramme på 5,7 milliarder kroner (i 2018-tall) mens utstyrsprosjektet har en ramme på 1,1 milliarder kroner. Bygget er planlagt ferdigstilt i desember 2024. – Grunnarbeidene er kommet godt i gang og på tomta foretas det nå kalkstabilisering av grunnen og uthenting av masser, sier Mo.

Høye energi- og miljøambisjoner

Prosjektet har høye energi- og miljøambisjoner og et BREEAM Excellent mål. – Det gjør prosjektet mer spennende og komplekst. Her er det ambisiøse mål knyttet til energibruk med nær 0-energimål. Det vil for eksempel medføre krav til klimaskall og virkningsgrad for energiproduksjonen, sier Mo. Han kan fortelle at energikravene er knyttet til normerte beregninger. – De normerte beregningene tilsier et veldig lavt energiforbruk, mens de faktiske energiberegningene vil inkludere lab-drift, som er meget effekt- og energikrevende. På taket av bygget skal det installeres solcellepaneler, som vil produsere 810 000 kWh/år.


Om Livsvitenskapsbygget:

Statsbygg bygger nå Norges største universitetsbygg. Her skal 1600 studenter og 1000 ansatte fra Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere, skal ha sitt daglige virke.

Livsvitenskapsbygget skal fremme omstilling og vekst. Det vil huse det mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning i verdensklasse. Her skal man drive med forskning, utdanning og innovasjon i livsvitenskap. Bygget skal stå ferdig i 2024, og har en samlet kostnadsramme i underkant av syv milliarder kroner. 5.7 milliarder er dedikert til byggeprosjektet og 1.1 milliarder skal brukes til å fylle bygget med moderne vitenskapelig utstyr i verdensklasse. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent hvor klima og bærekraft er viktig for produksjonen, materialvalg og drift.

Prosjektperiode: 2014-2024
Areal: 67 000 m²
Byggherre: Statsbygg
Entrepriseform: Samspillsmodell før inngåelse av 7 stk. sidestilte totalentreprisekontrakter for utførelse.
Oppdragsomfang: Skisse-, for- og detaljprosjekt, samt oppfølging i byggeperioden

Bygget inneholder:

  • Undervisningslokaler
  • Auditorier
  • Laboratorier
  • Kontor
  • Bibliotek
  • Vrimlearealer
  • Kjøkken og kantine

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS