NTNU må etablere et nærmere samarbeid med elektroinstallatører

av Kristin Bredesen

– Vi ser et klart behov for å etablere et nærmere samarbeid med elektroinstallatører i utdanningen
av våre sivilingeniørstudenter. Målet må være at flere av våre studenter på sikt kan få jobb hos dere, sier prodekan nyskapning Kjell Sand ved NTNU i Trondheim.

I en så fornem elektrisk forsamling som deltar på NELFOs årskonferanse, er det et fåtall av mine master-studenter som har fått fast ansettelse i deres bransje, sier Sand, som mener dette er noe NTNU og elektroinstallatører sammen må gjøre noe med.

– Elektroinstallatører må komme med konkrete problemstillinger og samhandle med universiteter og utdanningsinstitusjoner slik at de får den arbeidskraften de etterspør, sier prodekan nyskapning Kjell Sand ved NTNU i Trondheim.

Vi må levere det markedet etterspør
– Mye av utdanningen på NTNU er relevant for det grønne skiftet som omfatter alt fra omstilling til digitalisering. Vi utfordres kontinuerlig på kvalitet i utdanningen og må være tydelig på læringsmål der undervisnings- og eksamensformer henger tett sammen, sier Sand. Han legger til at hans fakultet er opptatt av å utvikle et utdanningsbehov tilrettelagt for et smart og bærekraftig samfunn. – Vi har klare bærekraftmål vi strekker oss mot hvor bl.a. digitalisering er høyt prioritert. Målet er å styrke samspillet med relevante samfunnsaktører for å videreutvikle kvaliteten og relevansen i vårt studietilbud. Her må vi styrke dialogen og samspillet med elektroinstallatører slik at vi er i stand til å levere deres behov.

Smeltedigel
NTNU har over 42 000 studenter og hvordan forbereder de seg på næringslivets behov og den raske utviklingen i samfunnet? Hva gjør vi fra institusjonens side for å forbedre oss? – Jeg har kraftbakgrunn og jobber i ett av åtte fakulteter, som er informasjonsteknologi og elektroteknikk. Vi utdanner studenter innen elkraft, elektronikk, kybernetikk, regulering, data, kommunikasjonsteknologi, IKT og matematikk. Vi står for grunnutdanning innen data og matematikk til hele NTNU. Vårt fakultet har 900 ansatte, over 8000 studenter og et budsjett på 1 milliard kroner av NTNUs samlede budsjett på 9 milliarder. Etter fusjon med andre utdanningsmiljøer er NTNU representert i byene Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Dialog med arbeidslivet skjer tidlig i studieforløpet
– Vi registrerer at dialog og reelle problemstillinger med arbeidslivet skjer tidligere i studieforløpet. Dette er noe jeg håper elektroinstallatører kan dra nytte av. De tre første årene av sivilingeniørstudiet består i mange studieprogram av mest teori, den praktiske tilnærmingen skjedde gradvis de siste årene av studieforløpet. I studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon møter studentene allerede dette etter en uke i studiet og går på en reell problemstilling, som en ekstern samarbeidspartner etterspør løsning på. På den måten kan de tidlig i studiet tilegne seg grunnleggende erfaring med å organiserer og levere et prosjekt til en kunde. Dette er et eksempel på dreining av studieopplegget i retning av at studentene får nærkontakt med praktiske problemstillinger tidligere enn før, påpeker Sand.

Flerfaglighet
– Adm. direktør Ove Guttormsen i NELFO er opptatt av flerfaglighet, og det er et område vi er opptatt av i vår undervisning. Vi har et obligatorisk fag i 4. års kurset som heter Eksperter i Team hvor et 30-talls studenter fra forskjellige fagutdanninger deltar og er et godt eksempel på bærekraftig fremtid. Teknologi i kombinasjon med f.eks. samfunnsfag og historie utvider forståelseshorisonten. Det er viktig å koble sammen praktiske og teoretiske tilnærminger. På fakultetet ser vi teknologier som omhandler Internet og Things, småskala satellitt og cyber sikkerhet. Vi samspiller med flere institutter i utvikling av relevant undervisning og forskningsprosjekter. Det nyeste er studieprogrammet digital elektrisk energi. Min oppfordring er at elektroinstallatører må komme med konkrete problemstillinger og samhandle med universiteter og utdanningsinstitusjoner slik at de får den arbeidskraften de etterspør, sier Sand til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS