Nye spennende prosjekter for Otra Trondheim

av Kristin Bredesen

Trondheimsavdelingen går inn i 2020 med to store nye prosjekter i ordreboken: Leveranser til den nye kampflybasen på Ørlandet og et nytt sentralt sikkerhetsbygg knyttet til St. Olavs hospital.
– En trofast kundeskare og nye lovende prosjekter legger til rette for at 2020 blir nok et godt år, slår avdelingsleder Knut Rye fast.

Kompetansen, erfaringen og de gode kunderelasjonene som Otra har bygget opp gjennom mange år er med på å skape den gode veksten hos Otra Trondheim. På avdelingen sitter vi med en MEGET høy kompetanse som våre kunder verdsetter, når de kommer til oss vet de at de får god hjelp med løsninger og produkter.
– I 2020 er målsettingen å øke omsetningen med 5-6 prosent, sier avdelingsleder Knut Rye som har et par spesielt spennende prosjekter å se frem til: Den nye kampflybasen på Ørlandet hvor Otras rolle blir å tilrettelegge slik at leveranser/ logistikk flyter best mulig for installatøren. Viktig at logistikken gjøres enklest og billigst mulig, da kan installatøren konsentrere seg om å produsere. Det er produktiviteten pr, montør som er avgjørende om installatøren tjener penger! i tillegg til en stor leveranse i forbindelse med etableringen av et nytt sentralt sikkerhetsbygg knyttet til St. Olavs hospital.
– Det blir en betydelig jobb som vi setter i gang med 1 kvartal 2020 sammen med Fjeldseth AS hvor vi skal levere alt fra rør i grunnen, jording og vanlige installasjons materiell. Fjeldseth stiller store krav til oss med tanke på god logistikk og effektivitet på anlegget.

Mottoet er «sammen blir vi gode».
Opp 100 millioner i omsetning Otra har vært etablert i Trondheim i nesten 30 år, lokalisert på Nardo rett ovenfor Lerkendal stadion, og rommer den nest største Otra-butikken i areal etter Oslo. I 2004 lå omsetningen på 18 millioner kroner i året, i 2019 passerte vi 125 millioner, en utvikling vi er tilfreds med. Det har skjedd fantastisk mye på disse årene, utviklingen går fort, spesielt de 10-12 siste årene. For 12 år siden skrev 5-6 prosent av omsetningen seg fra netthandel, i dag går halvparten av omsetningen over nettet. Vi treffer ikke kundene like mye ansikt til ansikt som før. Med økt netthandelen mister man mye av den menneskelige relasjonen så sant man ikke tar aktivt grep og reiser ut for å møte og følge opp kundene.

Kvalifisert veiledning
– Det er en uvurderlig styrke at vi har så godt kvalifisert personell. Økt digitalisering betyr ikke at det er mindre behov for kompetanse: Det er et godt trøkk i avdelingen, med travle dager og høyt tempo. Vi har tre stykker som konstant sitter på ordretelefonen fra 7–16 hver dag og tar imot bestillinger og som, ikke minst, gir kvalifisert veiledning og råd til kundene som ringer inn. Alle som jobber her har fagbrev som elektriker. Når kunden
ringer blir de møtt av en fagmann og ikke et call-senter, det er Otras styrke, slår han fast.

Fornøyde kunder
– 80-90 prosent av dagens kunder kommer fra det vanlige installasjonsmarkedet. Kundene er relativt trofaste, og baserer seg på gamle relasjoner som er bygd opp gjennom mange ar, og den gode servicen vi yter med erfaring og kompetanse i bunnen.

Stor kontaktflate
Geografisk dekker avdelingen et stort område: Fra Mo i Rana i Nord til Tynset i sør – en distanse på 80-90 mil fra den ene enden til den andre. På tvers strekker markedet seg fra Hitra og Frøya i vest til Tydal i øst.
– Siden vi dekker et så stort geografisk område blir det mye farting. I år planlegger vi å øke med en uteselger til. Vi har vært flinke og beholder større kunder som ikke er tilknyttet kjedene, og vi er fornøyd med utviklingen omsetningsmessig, selv om veksten i markedet har flatet litt ut, sier Rye.

Erfarne folk tåler en «trøkk»
– Tempoet er høyt og dagene er travle, men vi har et fantastisk godt arbeidsmiljø: Vi gleder oss til å gå på jobb hver dag. Med så godt arbeidsmiljø tåler man litt ekstra trøkk.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS