St. Olavs hospital bygger nytt høysikkerhetsbygg

av Kristin Bredesen

St. Olavs hospital bygger et nytt høysikkerhetsbygg på Østmarka til en halv milliard kroner. Fjeldseth AS, med Otra som underleverandør, har alt elektroarbeidet i forbindelse med spesialbygget – det første i sin klasse i Norge og kanskje også i europeisk målestokk.

Det er NCC som er totalleverandør på det nye sikkerhetsbygget på knappe 7000 m2, som har en kostnadsramme på 425 millioner kroner. Prosjektet Nytt sikkerhetsbygg St. Olavs hospital er et nybygg for sikkerhetspsykiatrisk avdeling på St. Olavs Hospital HF, divisjon psykisk helsevern. Nybygget skal ta over alle funksjonene som befinner seg på dagens sykehus på Brøset i Trondheim. Det er Sykehusbygg HF som har prosjektledelsen for plan og byggeprosessen, på vegne av St. Olavs hospital. Arbeidet med å utvikle sikkerhetsbyggetsamspillsfasen – startet i august 2018 og NCC har sammen med St. Olavs hospital utviklet bygget på 6.750 kvadratmeter bygningsareal, samt store utearealer. Sikkerhetsbygget på Østmarka skal etter planen stå klart i september 2021. Dette er første gang det bygges et regionalt sikkerhetsbygg i Norge.

Illustrasjon: Karlsson, Schønherr og RATIO

Strenge sikkerhetskrav

Fjeldseth AS har fått det ærefylte oppdraget å gjøre alt elektroarbeidet i forbindelse med spesialbygget.
– Dette er en prestisjefylt jobb, med et betydelig omfang som byr på utfordringer. Størrelsen på prosjektet er unikt, samt at høysikkerhetsperspektivet på bygget stiller særskilt strenge krav både til spesialutstyr og installasjoner. Det gjør det utfordrende og spennende. Her stilles det store krav til robusthet med tanke på sikkerhet, sier prosjektleder Christoffer Brekke i Fjeldseth. Arbeidene med å legge rør i grunn og jording startet i februar. I april igangsettes de innvendige arbeidene.

Otra leverer

Fjeldseth AS er Trondheims eldste elektrofirma, med 120 år i bransjen, og med om lag 110 ansatte.
– På dette prosjektet regner vi med at vi vil ha 20 mann i arbeidet i de det mest intensive periodene, sier Brekke.
Otra står for all leveranse til Fjeldseth på prosjektet blant annet rør i grunn, foringseier, kabelrør og robuste uttak.
– Leveransen av rør i grunn og jording er i gang og fortsetter utover våren. Første trinn av prosjektet er ferdig i desember 2020. Otra er gode samarbeidspartnere, med mange faglig dyktige folk med
løsningsorientert tilnærming til oppdraget, sier Brekke.

Fasade i aluminium og glass

NCC vant totalentreprisen sammen med Ratio arkitekter, mens R. Daaland AS, som har spesialisert seg på tekniske fasadeløsninger, fikk oppdraget med levering og montering av løsninger i aluminium og glass etter å ha vært med på planleggingen i flere måneder. Fasadene på det nye sikkerhetsbygget skal stå i dialog med eksisterende, omliggende bebyggelse, tilfredsstille robusthets- og sikkerhetskrav samt ha et lavt vedlikeholdsbehov.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS