Preppes for «Prop Tech»

av Kristin Bredesen

Høyteknologiske bygg stiller stadig større krav til driftspersonell. En av Norges største eiendomsforvaltere Malling & Co tar utviklingen på alvor og tilbyr videreutdanning til alle sine vaktmestere. Etter endt utdanning og bestått fagprøve får de den beskyttede tittelen Byggdrifter.

Fellesbenevnelsen for teknologi i næringseiendom «Property Technology» (Prop Tech) blir stadig mer sentralt for alle som arbeider med drift og forvaltning av store eiendomsmasser. Etterhvert som eiendommer blir mer teknologidrevet stilles det nye krav til drift og driftskompetanse – dermed endres vaktmesterens rolle. Det stilles stadig strengere krav til energieffektive bygg, rapportering og tekniske ferdigheter. Tiden der man så på vaktmesteren som en som holder orden og rydder, er forbi. Dagens vaktmestere spiller en sentral rolle som tilrettelegger for at leietakerne skal trives, sier driftssjef Robert Skramstad i Eiendomshuset Malling & Co og fortsetter:

FJERNSTYRING: – Fremtidens byggdrifter kommer til å gjøre mesteparten av jobben fra PC eller iPad`en sin, sier driftssjef Robert Skramstad i Eiendomsselskapet Malling & Co. Foto: Eiendomsselskapet Malling & Co

– Property Tecnology gir et hav av nye muligheter. Utfordringen er å integrere ny teknologi, samkjøre den med «gamle» løsninger og sørge for at alt fungerer sammen på en smartere måte, sier han.

Fokus på helhetsperspektivet
Nå får alle vaktmestere i Malling & Co tilbud om kurs i temaer som energi, automatisering, kommunikasjon, VVS (ventilasjon, varme og sanitær) og sikkerhet, med særlig fokus på helhetsperspektivet. Evnen til å se byggets helhet står sentralt i utdanningen: Endrer man noe for én del av bygget vil det kunne ha innvirkning på andre deler av bygget. Etter endt utdannelse får de fagbrev som byggdrifter.

– Byggdrifter er en variert og spennende jobb, for de som er litt skolelei eller vurderer et tradisjonelt byggfag, kan dette være et godt alternativ eller en god vei å gå. Arbeidsdagen min som driftssjef er variert og omfatter alt fra å håndtere henvendelser fra leietakere til prosjektledelse, energioptimalisering og inngåelse og oppfølging av serviceavtaler. For mesteparten av disse oppgavene blir vaktmesterne involvert, det er derfor helt essensielt at de innehar riktig kompetanse for å bistå i tidlig fase, samt ta over den daglige oppfølgingen i etterkant. Utdannelsen som byggdrifter gir dem den nødvendige kompetanse for å drifte morgendagens bygninger. Tiden hvor vaktmesteren kun gikk rundt med en feiekost og beste fall en skiftenøkkel er snart historie. Det betyr ikke at inngangspartiet ikke vil bli feid i fremtiden, men selve yrket som vaktmester står ovenfo en radikal endring, sier Skramstad.

Fjernstyring
I takt med økt digitalisering blir det stadig mindre behov for å være fysisk tilstede i de tekniske rommene. – Fremtidens byggdrifter kommer til å gjøre mesteparten av jobben fra PC eller iPad`en sin, sier han. Selv har han bakgrunn som elektriker og elkraftingeniør, og husker at han ikke skjønte hvorfor kundene ville ha alt inn på SD-anlegg. – Det er 15 år siden jeg startet som elektriker, men jeg tror fortsatt det er en del elektrikerfirmaer som ennå ikke har forståelse for ruken av SD-anlegg, sier han.

Åpne løsninger
I rollen som driftssjef erfarer han at det ofte er uenighet i utviklingsprosjekter rundt hvem som skal ha kontroll på automatikken/byggautomasjon. – Alle skal regulere det samme, men styringsfilosofen og kommunikasjonsprotokollen er forskjellig i de ulike fagene. Elektrikere sverger fortsatt til KNX, mens byggautomasjons-firmaene sverger til Mod-bus eller BACnet IP – og alle prater opp sine kommunikasjonsplattformer. Som forvalter ønsker vi oss åpne protokoller, dette
fordi vi kan bruke dataen til mere enn bare å skru av og på lyset – det er den veien utviklingen går. Nå stilles det krav til at dataen skal lagres i skyen fordi man har behov for å bruke den til mye mer enn før, slår Skramstad fast.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS