Selvkjørende elektriske fartøyer over Oslofjorden

av Kristin Bredesen

ASKO har kommet godt i gang med planene om å utvikle et helelektrisk og selvkjørende ro-ro fartøy mellom Moss, og Holmestrand, med en fraktekapasitet på 16 Eurotraller. – Målet er å kjøre elektriske lastebiler fra sentrallageret på Vestby til fergekaia i Moss hvor Eurotrallene fraktes på vårt selvkjørende fartøy til Holmestrand med videre befordring til vårt nye regionlager i Sande, sier ASKOs styreleder og deleier Torbjørn Johannson.

Lasting og lossing av Eurotrallene vil foregå med elektriske terminaltraktorer. Med tiden skal disse bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler frakter så godset mellom havnene til ASKOs varelagre. Johannson kan fortelle at ASKO regner med å kutte 5000 tonn CO2 utslipp årlig med det elektriske og selvkjørende fartøyet.

– Det vil spare veiene for rundt to millioner kjørte kilometer i året. Vi er nå i dialog med flere potensielle brukere av vårt fremtidige selvkjørende fartøy. Målet er full utnyttelse av godskapasiteten begge veier. Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning om å realisere prosjektet er ikke tatt. Kommer en investeringsbeslutning på plass forventer vi oppstart i 2021 med full drift i 2024. Vi har ennå ikke «rodd i land» en avtale med Holmestrand kommune om anløpsplass, men jeg har store forventninger til å finne frem til en god løsning.

ENOVA-støtte
Johansson kan fortelle at ASKOs helelektriske transportkjede har fått 119 millioner kroner i bevilgning fra ENOVA. I en pressemelding sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova at prosjektet kan bli en døråpner for utslippsfrie transportløsninger til sjøs.

– Vi viser hvordan sjøtransport kan konkurrere med lastebil på kortere distanser, påpeker han.

Trafikken på Østlandet øker Årsaken til at de har engasjert seg så sterkt i det selvkjørende og elektriske fartøyet er et daglig behov for 150 trailerkrysninger over Oslofjorden. – Godsforflytning av varer over Oslofjorden mellom lagre i Vestby og Sande og andre ASKO-selskaper på Sør- og Vestlandet øker dramatisk. Med de trafikale utfordringer og regelmessige avstengninger av Oslofjordtunnelen, lar det seg ikke gjøre, sier Johannson. Han legger til at det vil ta mange år å bygge en ny tunnel under Oslofjorden eller en broforbindelse over. Alternative transportveier over Oslofjorden er den uberegnelige fergeforbindelsen Horten–Moss med stadige forsinkelser og kø. Sist men ikke minst er kjøring inn og ut av Oslo et dårlig alternativ. I mellomtiden kan vi ikke vente på politiske avgjørelser, som har en tendens til å dra ut i langdrag. Derfor tar vi skjeen i egen hånd og ønsker å realisere det selvkjørende fartøyet, som har alle forutsetninger for å bli både økonomisk og klimamessig lønnsomt.

Har kommet langt i planarbeidet
– Prosjektet er ikke endelig besluttet, men vi har kommet langt i planarbeidet. Stadt Towing Tank har bygd en lestdrone på seks meter, som nå er testet ut i deres testanlegg med gode resultater for energiforbruk og sjøegenskaper tilpasset farvannet i Oslofjorden. Klimaet i Oslofjorden blir tøffere og et slikt fartøy må kunne takle forholdene, sier Johannson. Kongsberg Maritim har utviklet en simulatormodell hvor fartøyene nå testes virtuelt i farvannet de skal operere i. – Vår ambisjon er klimanøytral bærekraft med dør-til-dør transport uten utslipp. Vi har invitert andre aktører, som NOAH, Europris og Felleskjøpet til å benytte seg av fergetilbudet når det blir en realitet. Vi ser et potensial til å kunne spare én million trailerkilometer årlig med null utslipp.

Godt alternativ for andre havneområder
– Vår statsminister Erna Solberg snakker stadig om vårt selvkjørende fartøy, som hun mener er et viktig bidrag til å løse en del av veibelastningen inn og ut av Oslo mot Vestfold, sier Johannson, som er overbevist om at selvkjørende elektriske fartøy kan være et godt alternativ for andre sterkt trafikkerte havneområder i Norge.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS