Setter standarden for nye bygg med digital tvilling

av Kristin Bredesen

Når Økern Portal ferdigstilles i 2021 blir det et teknologisk foregangsprosjekt som setter standarden for nye bygg fremover. Byggets digitale tvilling rapporterer i sanntid og tilrettelegger for tilpasset og effektiv drift og vedlikehold.

Bygget vil romme nesten 50.000 kvadratmeter kontorlokaler og et åpent område på drøyt 7.000 kvadratmeter, hvor kontorbrukere og beboere kan bruke byggets spisesteder og andre tilbud. Kontorlokalene skal bli spekket med teknologi. Både for å effektivisere driften og for å gjøre det enklere for de som jobber der. Sentralt for Økern Portal er at det bygges en digital tvilling parallelt med den fysiske byggingen. Det betyr at en innholdsrik BIM-modell, sensorteknologi, ekstern data og FDVU-dokumentasjon kobles sammen til en felles løsning som gir grunnlag for behovsstyrt drift og vedlikehold, mulighet for simulering, prediksjoner og utvidede analyser. For forvalter og eier gir det mulighet for løpende utvikling av nye og bedre tjenester.

Involverer forvalter fra byggestart
Byggeier Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har vært fremsynt på mer enn en måte: Ikke bare har kontorkomplekset, som et av få bygg i Norge, en digital tvilling, byggeier har også involvert forvalter Newsec Basale helt fra byggestart for å få rådgivning på valg av løsninger. Når vi får anledning til å legge føringer for tekniske og praktiske løsninger allerede under byggingen legger det grunnlag for en bedre og mer effektiv drift når bygget tas i bruk, sier Bernhard Havig Os, teknisk forvalter i Newsec. Etter at bygget er ferdigstilt har Newsec kontrakt på den tekniske forvaltningen i fem år, men selv om Økern Portal ikke er fullstendig ferdigstilt før i 2021, flytter en av de store leietagerne, Telia, inn allerede i 1. desember 2020.

Blikket til andre bransjer
Fra start har byggherre hatt en tydelig ambisjon om at Økern Portal skal være et smartbygg. Det eksisterer ikke noe eksakt definisjon av smartbygg, så vi har brukt mye tid på definere dette på egenhånd. Dykker man ned i den sterkt voksende proptech-bevegelsen – kan man fort bli forvirret av hvordan sensorer, software, roboter med mer egentlig skal henge sammen og gi noe verdi totalt sett. I en reell investerings-situasjon var det en utfordring, sier Havig Os.

Løsningen ble å se nærmere på andre bransjer som har kommer lengre innen digitalisering. Der fant de mønstre og løsninger som de har adoptert til bygg og eiendom. Vi skjønte fort at prosjektet ville være godt skodd for fremtiden om vi klarte å etablere en digital tvilling som var skalerbar og integrerbar med dagens så vel som morgendagens teknologi. Ved å representere bygget digitalt, og hente inn mengder av strukturert relevant driftsdata i sanntid, får vi raskt detaljert innsikt i bygget som vi tidligere måtte bruke mange mennesker på stedet til å rapportere inn, sier han.

Store driftsfordeler
Fra forvalters side er fordelene med et så oppkoblet bygg som Økern Portal at de blant annet unngår fordyrende og periodiske serviceavtaler på vedlikehold og drift. Gjennom innhenting av driftsdata kan de predikere når det er behov for service eller utskifting av deler og materiell. Vi henter informasjon om teknisk infrastruktur i bygget i sanntid gjennom sensorer, og kan, ut fra byggets faktiske bruk, planlegge vedlikehold og se hvor det er størst behov for tilsyn eller tiltak. Det kan være alt fra ekstra renhold til regulering av ventilasjon og luftmengde ut fra hvor folk er, lys og solskjerming ut fra lysforhold og mye mer. I tillegg til mer tilpassede tjenester og et bedre tilrettelagt bygg, kan vi blant annet effektivisere energibruk og utnytte bygget bedre, sier Havig Os.

Ny innkjøpsmetode
OPF tok i bruk den nye innkjøpsmetoden Best Value Procurement i prosessen med å velge forvalter. Innkjøpsmetoden er en ny tilnærming i byggebransjen, som flytter fokus fra pris til verdien leveransen skal tilføre. Best Value Procurement handler i hovedsak om at leverandøren skal overbevise bestiller, med målbare og dokumenterte påstander, og hvor byggeier har lagt hovedvekt på kvalitet på løsningene, risikovurderinger og leveranseteam – fremfor pris. Innkjøpsmetoden er en utfordring for tilbyderne, som må være tydelige og konsise i sine anbefalinger og vurderinger.

Vi er veldig fornøyd med å bli valgt som forvalter av et prosjekt som Økern Portal – jeg tror vi vant fordi vi virkelig interesserer oss for hvordan vi kan bidra til den digitale omstillingen i bransjen. Innovasjon er en av våre kjerneverdier og vi har interne innovasjons-labber hvor vi forsøker å effektivisere prosesser for kundene våre. Med sitt høye ambisjonsnivå, er Økern Portal perfekt for oss, sier Havig Os.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS