Slik kan norske bygg bli mer energieffektive

av Kristin Bredesen

Norske bygg må bli mer energieffektive, sa IEEs styreleder Thomas Liland-Vik, KE AutomasjonEnergismarte Bygg Konferansen. Målet var å lære av hverandre gjennom å dele erfaringer og beste praksis.

– Vår bransje har nøkkelen til å elektrifisere samfunnet. Vi har kompetansen og produktene til å realisere dette, noe som vil gi oss store markedsmuligheter, sier IEEs styreleder Thomas Liland-Vik.

Konferansen, som ble arrangert av IEE i samarbeid med Nelfo og EFO, startet med å se på rammeverk og regelendringer i 2020.
– Her ble energimerkeordningen, endring i effekttariffer og TEK20 behørig belyst. Vår bransje har nøkkelen til å elektrifisere samfunnet. Vi har kompetansen og produktene til å realisere dette, noe som vil gi oss store markedsmuligheter. Nå handler det om å ta i bruk energismarte løsninger, sier Liland-Vik.

Krav og regelverk

Han mener konferansen ga tilhørerne innblikk i hva som kommer av krav og regelendringer og noen av de utfordringene feil valg av endringer kan føre til.
– Mot slutten av konferansens første dag fikk vi innblikk i hvordan Internet of Things (IoT) gir brukerne et enklere liv men kan også være en sikkerhetsmessig trussel mot vår infrastruktur, sier Liland-Vik.
– Vi må følge dem opp på en god måte slik at vi ikke utsetter oss for noe som kan skade både samfunnet og våre kunder.

Faktiske tiltak

– I mitt innledningsforedrag sa jeg at samfunnet har satt noen hårete krav men insentivene til å realisere dem er litt fraværende. Vi håper at endringene som nå kommer både i TEK’en og energimerkeordningen vil føre til faktiske tiltak, sier Liland-Vik.
– Det er viktig at effektmodellen ikke slår i hjel energieffektiviseringen.

Ser nye muligheter

– Årsaken til at flere av medlemmene i IEE klarer å karre til seg gode oppdrag i et ellers presset elektromarked, skyldes at medlemmene er opptatt av energieffektivisering, bruk av ny teknologi, innehar god kompetanse, ser nye muligheter og klarer å synliggjøre ver dien overfor kundene sine. Vi er medlem av et nettverk der vi får tilgang på informasjon både fra leverandører og andre bransjeaktører. Sammen kan vi finne ut hvilke muligheter som er tilgjengelig. IEE har verktøy og kalkulatorer for å få frem verdien på det vi gjør i et økonomisk perspektiv. Et av foredragene på konferansen viste hvilke muligheter kalkulatoren gir og hvordan vi kan legge den frem for beslutningstakere som ikke er teknisk personell, sier Liland-Vik.

Nord Europas mest moderne kontorbygg

Under konferansen fikk vi en presentasjon av Lysgården i Trondheim, som er Nord-Europas mest moderne kontorbygg. Bygget er fylt opp av teknologi som vil gjøre arbeidsdagen sikker for de som jobber der. – Vi fikk innblikk i byggeiers visjoner om hvor de vil med det nye bygget. For oss som bransje er det bra at vi har innovative utbyggere som ønsker å skape et fremtidsrettet bygg. Ennå er de ikke i mål med alle sine visjoner, men setter du ikke hårete mål, blir det vanskelig å dra med seg markedet. Det er kjempebra at noen går foran og drar det et hakk lengre enn en vanlig utbygger. Resultatet er at både leverandører og bransjen må strekke seg langt for å levere teknologiske løsninger utbygger er på leit etter.

Standardløsninger

– Det er viktig at det utvikles standardløsninger slik at vi får energieffektive bygg. Medlemmer i EFO, Nelfo og IEE ønsker å bidra med sin kompetanse inn i sine nettverk. For å realisere energieffektivitet
i eksisterende bygg så vel som nye, må vi få til et samspill mellom utbygger, entreprenør og leverandør. Vi innehar kompetansen, produktene og er velviljen til utbygger til stede, klarer vi å levere, sier Liland-Vik til slutt.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS