Smartgrid konferansen 2019: Digitaliseringens mulighetsrom

av Kristin Bredesen

Nettselskapenes digitale mulighetsrom sto øverst på agendaen da årets Smartgrid-konferansen gikk av stabelen. Økt samhandling rundt digitaliseringsprosessen nettaktørene imellom gikk som en rød tråd gjennom hele konferansen.

Ansvarlige og fagpersonell innen nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskaper, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører samt akademia og myndigheter, samlet seg på Smartgridkonferansen for å dele erfaringer og kunnskap rundt digitaliseringens muligheter. Raskt økende elektrifisering, med dertil direkte innvirkning på kraftnettet, gjør det stadig viktigere å være rustet for utfordringene som oppstår i distribusjonsnettet i form av økt usikkerhet om effektbehov og økt kompleksitet i driften av kraftnettet. Med stadig større og rimeligere tilgang på data, datalagring og prosessering var budskapet fra scenen klart og tydelig: Digitalisering er sentral for å sikre effektiv håndtering av usikkerhet og god leveringskvalitet. Et av de viktige bidragene i denne omstillingen er AMS. Nettopp derfor stilte arrangøren følgende spørsmål: «Hvor smarte er nettselskapene blitt, eller er i ferd med å bli, gjennom tilgang til mer data?» Slo et kraftslag for elektrifisering Elektrifisering og utrullingen av AMS var derfor passende stikkord for åpningsforedraget til psykolog, forfatter og BI-professor Per Espen Stoknes.

– Vi går mot 100 prosent elektrifisering, slo han fornøyd fast og viste til Nordens foregangsbyer Helsinki og Stockholm hvor innbyggerne allerede kjøper «mobility as a service», det vil si transport som en tjeneste gjennom en abonnementsbasert ordning som dekker hele spekteret fra elsykkel, elsparkesykkel, scooter, el-bil til el-buss og tog.

AMS: Smart løsning brukt feil
Stoknes la ikke skjul på at han er kritisk til nettselskapenes metode for utrullingen av AMS, og pekte på hvordan de har mislyktes med å kommunisere mulighetene til sluttbrukerne. – Utrullingen av AMS var en «totally missed opportunity» til å formidle, engasjere og knytte kundene til seg. AMS er en smart løsning, brukt så feil. Her mistet dere en fantastisk mulighet til å skape en relasjon med kundene, slo han fast.

Fra stolpediagrammer til kunderelasjoner
Han mener dagens løsninger og muligheter ikke er tilpasset kundene: – Hvorfor har jeg for eksempel ikke fått et to-veis elbilladersystem fra kraftselskapet mitt allerede? AMS-utrullingen gjennom nettselskapene og energiaktørene skaper ikke gode kunderelasjoner og vitner om dårlig kommunikasjon med sluttbruker. Dere har ikke lyktes å få med AMS-kundene på mulighetene som har åpnet seg, sa Stoknes og viste frem eksempler på rapporter som kundene mottar, og som ofte kjennetegnes av stolpediagram.

– Dette involverer ikke folk flest. Dere må gi informasjon som gir innsikt og forståelse, som skaper engasjement og som gir kundene eierskap til eget forbruk og som hjelpe de til å se muligheter som ligger i AMSmålerne. For eksempel: Hvor mye strøm bruker jeg sammenlignet med naboen? Når er det smart å bruke strøm? Kan jeg selge effekten min? Bransjeaktørene må synliggjøre og kommunisere mulighetene for å spare penger og bruke strøm smart til brukerne, avsluttet han.

Sterkere sammen: Nettalliansens bransjeløsning
Nettalliansen, bestående av 44 selskaper som representerer 300.000 målepunkt i 15 fylker, skal sammen styrke det lokale nettselskapet, gjøre nettselskapene mer effektive og robuste gjennom å gjøre ting sammen og på samme måte. Dette skal oppnås gjennom felles innkjøp, digitalisering og kompetansedeling.

– Realisering av strategien vår krever etablering av en felles bransjeløsning som skal dekke IT-behovene til et moderne og digitalisert nettselskap. Fundamentet i bransjeløsningen er en felles drifts- og integrasjonsplattform. På denne måten skal selskapene våre oppnå de beste og mest effektive løsningene, som dekker behovet til et moderne, fremtidsrettet og digitalisert nettselskap. Standardiserte løsninger og prosesser åpner mulighetene for et tettere samarbeid og tjenester levert på tvers av selskapene, sa Lars Eirik Olsen prosjektsjef i Nettalliansen.

DIGIN: Bransjesamarbeid om digitalisering
Felles DIGitaliseringsINitiativ (DIGIN) for energibransjen ble presentert av rådgiver Kristin Reitan. De har som mål å lage en felles informasjonsmodell med mulighet til å utveksle informasjon mellom aktørene.
– Bransjen, myndighetene og systemansvarlig ønsker ett tett samarbeid for full effekt av digitalisering. Modellen har først verdi når aktørene har implementert den hos seg og kvalitet kommer som en konsekvens av å dele, sa Reitan om DIGIN Community som består av 16 nettselskaper og Statnett med NVE og Nettalliansen som observatører og DigitalNorway, Distriktsenergi og Energi Norge som støttespillere.

Scenarier for fremtidens nett
Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) representert ved sjefforsker Gerd Kjølle delte prosjektets ambisiøse mål: – CINELDI skal sørge for at vi bygger fremtidens smarte energisystem og skal bidra til å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad. Vi skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport og mer effektiv bruk av energi.

Med næringspotensiale i fokus
– CINELDI har som målsetting å utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Det vil gi mer effektiv nettdrift, reduserte kostnader til investeringer og drift, fremtidsrettet regulering av nettselskapene for samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet, sa Kjølle og pekte på at CINELDI også vil bidra til nye forretningsmuligheter for teknologileverandører i form av nye produkter og tjenester, styrking av nasjonal og internasjonal konkurransekraft samt økt synlighet og rekruttering. Programmets varighet er 2016- 2024 med et budsjett på 360 millioner kroner og ledes av SINTEF Energi i samarbeid med NTNU.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS