Smartgrid konferansen 2019: Grønn kraft og digitalt nett

av Kristin Bredesen

En rekke teknologi- og tjenesteleverandører presenterte sine løsninger rettet mot nettleverandørene på deres vei mot digitalisering både fra scenen og i utstillingshallen.

I Norge og globalt er det rekordhøye investeringsbudsjetter i strømnettet og smarte løsninger som automatisk linjebefaring med droner i regi av Sevendof og «sølvkula», eller sensorpakken fra Heimdall, som kan kobles direkte på en høyspentlinje og sørger for sanntidsovervåking av kraftledninger, vakte tydelig engasjement. Sevendof fikk mye oppmerksomhet for sine spennende fremtidsløsningene. Sevendof er et Innovasjonsprosjekt i samarbeid med TrønderEnergi Nett og Eidsiva Nett, med fokus på å utvikle en tjeneste for automatisk linjebefaring med drone, fra bestilling av oppdrag til tilgjengelige data i skyen, støttet av Innovasjon Norge. Pilotkundene bistår hver med opptil 400 timer spesifisering, gjennomføring av testing, og evaluering av tjeneste for automatisk linjebefaring med drone, samt prosjektmidler. Testing med droner i prosjektet har blitt godt mottatt av grunneiere, da miljøpåvirkning er langt lavere enn helikopter.

INNOVASJONSLEDER: Sevendof vant både Statnetts FoU-konkurranse for studenter og Aftenpostens innovasjonskonkurranse Innovation Challenge i 2017, med konseptet for automatisk flyvning og feilgjenkjenning med droner. (Foto: Sevendof)

Droneinspeksjon som tjeneste
Sevendof tilbyr selskapene de samarbeider med droneinspeksjon som en tjeneste, tanken er at energiselskaper og nettselskaper på sikt skal slippe å ha personell i felt.

– Med Sevendofs langdistansedroner rekker man over store strekninger uten personell. Nettselskap kan benytte NETBAS for å definere og starte inspeksjonsoppdrag. Vi planlegger automatisk en ruteplan som tar hensyn til oppdrag og omgivelser. På kommando letter dronen fra stasjon i felt for å starte oppdraget, forklarte daglig leder Per Magnus Veierland i Sevendof og la til: – Vi ønsker å serve flere nettselskaper, for å få en effektiv utnyttelse av dronene og kostnadsdeling mellom nettselskapene. Både TrønderEnergi Nett og Eidsiva Nett har deltatt på pilotprosjekt med Sevendof, med hensikt å se på mulighetene for linjebefaring med droner. Nettselskapenes erfaring er at droner kan spare kostnader både på befaring og analyse av data, samt at man raskere kan sjekke linjer etter at de har vært påvirket av uvær.

– Det fins noen som bruker droner til linjebefaring i dag, men vår forståelse er at det stort sett flys manuelt med små droner. Det er lite flyvning som skjer helt autonomt med droner som har lokal intelligens, altså egne sensorer for å detektere mastene, sa Veierland. Vekker oppmerksomhet med «neuron» En annen av utstillerne som fikk mye oppmerksomhet var Heimdall Power med den karakteristiske sølvkula. Selskapet har utviklet et «neuron», en sensorpakke, som kan kobles direkte på en høys spentlinje. Sensoren måler temperatur, vibrasjon, linjens helning og en rekke andre parametere og sørger for sanntidsovervåking av kraftledninger, som gir netteierne innsikt i sanntidsytelse i nettet og muligheten til bedre kontroll. Resultatet er økt kraftoverføring, reduserte investeringer i nye kostbare kraftlinjer og færre naturinngrep:

– Det å øke kapasitet og fleksibilitet i strømnettet er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, og neuronene gir netteierne den innsikten de trenger. Digitalisering er rett og slett løsningen, og vi har store forventninger til IoT-teknologien, sa Brage W. Johansen adm. direktør i Heimdall Power. Han presenterte vedlikeholdstjeneste som både enkel og billig å igangsette.

PUBLIKUMSMAGNET: «Sølvkula» til Heimdall Power tiltrekker seg oppmerksomhet, i kombinasjon med autonom droneinspeksjon, baner det vei for enklere og mer effektiv inspeksjon av strømnettet. (Foto: Energi Norge).

Patenterer løsningen
Alle strømlinjer har en temperaturgrense, og overskrides denne blir linjene ødelagt og må byttes ut. På et linjestrekk er det store forskjeller på hva linjene utsettes for og derfor kjøres linjene svært konservativt fordi netteierne er redde for overbelastning. De mangler data som gir dem sanntidsoversikt over status og temperaturen i linjene. Det er dette selskapet mener de har funnet en løsning på: Heimdall Power henter inn data direkte fra neuronene, samler og nalyserer dataene i skyen, og leverer resultatene til netteierne. Neuronene kan ettermonteres på alle eksisterende strømnett. Selskapet har utviklet en solid metode som kan brukes, mens det er spenning på linjen, og utvikler også installasjon med drone, hvor de nettopp har patentert den mekaniske løsningen. Nå perfeksjonerer de algoritmene som
skal gjøre operasjonen delvis autonom.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS