Tide ruller ut landets første elektriske turbusser

av Kristin Bredesen

Snart kommer 16 utslippsfrie og hel-elektriske turbusser til Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Honningsvåg. Enova støtter prosjektet med 27 millioner kroner.

Satsingen til busselskapet Tide markerer startskuddet for en spennende omstilling i bussbransjen. Turbussmarkedet har et helt annerledes driftsmønster enn «vanlige» busser i ordinær rutetrafikk, derfor stilles der strengere krav til for eksempel rekkevidde og bagasjekapasitet.
– Det er viktig for Tide å få testet ut og vist at elektriske busser fungerer minst like bra som dieselbusser også i dette segmentet, sier teknisk direktør Jan-Helge Sandvåg i Tide.

ELEKTRIFISERER BUSSPARKEN: – Dette prosjektet vil gi oss betydelig innsikt i hvordan vi kan få elektrifisert det norske turbuss-, ekspressbuss- og flybussparken, sier teknisk direktør Jan-Helge Sandvåg i Tide.

Tar bærekraft på alvor

Tide er landets nest største busselskap, og selskapet kjører offentlige anbudskontrakter fra Vestfold i sør til Troms i nord. Selskapet er også Norges største turbussaktør i tillegg til en omfattende portefølje av ekspressbuss- og flybussruter i flere landsdeler. Nå påtar selskapet seg ekstra kostander og risiko i satsingen på elektriske turbusser, som er omtrent dobbelt så dyre som ordinære turbusser på diesel. Drifts- og vedlikeholdskostnader vil nok til gjengjeld være lavere, om man ser bort fra batteribytte som vil utgjøre en vesentlig kostnad. Batteriene har en levetidsgaranti på 8-10 år.

Såpass mye dyrere er bussene at Tide får 27 millioner kroner i støtte fra Enova for å få elturbusskonseptet inn på markedet. Prosjektet, som omfatter 16 el-turbusser, har en kostnadsramme på ca.100 millioner kroner.

– På sikt tror vi at flere aktører i bussmarkedet vil være villig til å betale noe mer for elektriske busser med tanke på miljøgevinster og rimeligere drifts og vedlikeholdskostnader, men foreløpig er bussene så dyre at det vil ta noen år før flåten med dieselturbusser blir byttet ut med elektriske motstykker. På sikt skal prisen ned, både på bussene og batteriene, sier Sandvåg

Dagsmarkedet

De 16 bussene er ikke langdistanseturbusser, men ment for dagstursegmentet med batteri i størrelsesorden 422 kWh, som gir en rekkevidde på ca. 300 km mellom hver depotlading.

– I tursegmentet har Tide 200 busser i dag. Denne satsingen er kun en start mot elektrifisering av dette segmentet også, sier Sandvåg Når bussene kommer i trafikk skal de brukes til sightseeing, transport til/fra flyplass og Hurtigrutens kaianlegg som Tide har transportavtale med.

Ser til Kina

Ettersom de større europeiske bussprodusentene fortsatt har fullt fokus på bybusser i sine elektriske satsinger, har Tide sett til Kina. Landet huser i dag rundt ca. 99 prosent av verdens elbusser, og kinesiske leverandører har allerede produsert elektriske turbusser for det kinesiske markedet.

– Kina har kommet lengst innenfor elektrifisering av turbussegmentet og ligger et godt stykke foran Europa hva gjelder innføring av elbusser generelt. Kinesiske turbusser har imidlertid andre standarder og krav enn norske turbusser, derfor vil de nye bussene bli utviklet i tett dialog med Tide og tilpasses norsk forskriftsregelverk og klima, sier Sandvåg.

Legger press på produsentene

Med denne satsingen legger Tide press på europeiske bussleverandører til å satse på ny teknologi og bygge denne typen busser: Europeiske bussprodusenter har ikke valgt å prioritere dette markedet ennå, i tillegg henger det elektriske bussmarkedet 4-7 år etter utviklingen i personbilmarkedet. Da planene til Tide ble kjent kom imidlertid de store europeiske bussprodusentene på banen, selv om de i dag ikke har elektriske turbusser i porteføljen.

– De har ikke klart å være leveringsdyktige i forhold til den fremdriftsplanen vi har satt oss. De uttrykker at dette er et interessant marked, men ser ikke for seg at de vil kunne ha en buss på plass før etter 2021. Vi merker oss interessen og ser at dette initiativet er med på å pushe europeiske produsenter raskere i retning av å produsere elektriske turbusser. Dette prosjektet vil gi oss betydelig innsikt i hvordan vi kan få elektrifisert det norske turbuss-, ekspressbussog flybussparken, forhåpningen er at antallet elektriske turbusser vil øke betraktelig fra disse 16 første bussene i årene som kommer, sier Sandvåg.

Bygger egen ladeinfrastruktur

– Planen var å inngå avtale med kinesiske leverandør og reise dit i april for å godkjenne prototypen, men på grunn av koronasituasjonen må vi regne med en del forsinkelser i forhold til de opprinnelige planene, sier Sandvåg.
Den første bussen skal settes i drift i Bergen, hvor Tide har sitt hovedkontor, etter to måneders drift planlegger de å sette i bestilling ytterligere fem busser, for så å kjøre de seks bussene i trafikk i noen måneder. Dette for å kontrollere at alt fungerer og gjøre sine erfaringer for å så å sette de siste 10 turbussene i bestilling.

– Bussene har depotlading med den europeiske standarden CCS- 2, som tilsier at de vil kunne lade på offentlige ladestasjoner. For å sikre forutsigbarhet i drift bygger vi vår egen ladeinfrastruktur, med ladere som kan levere inntil 150 kW i timen som tilsier at man kan fylle en buss med strøm ila 2-3 timer, basert på nattlading. Planen var å begynne installasjonen av den første ladestasjonen i Bergen i juni, etter hvert vil Stavanger, Trondheim, Tromsø og Honningsvåg følge etter, sier Sandvåg.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS