Tre smarte, norske oppfinnelser

av Kristin Bredesen

I landbruket tas ny teknologi alltid tidlig i bruk. Her har du tre smarte, norske oppfinnelser i kategorien landbruks-IoT.

Landbruket kan framstå som noe av det mest tradisjonelle vi har. Samtidig har norsk landbruk bestandig utviklet seg i takt med at ny teknologi har blitt tatt i bruk — fra introduksjonen av traktoren for hundre år siden, til mer moderne teknologi som melkeroboter i vårt århundre. Nå er IoT – internet of things – på vei inn i landbruket, og her er tre spennende norske teknologioppfinnelser som kan revolusjonere hver sin del av det norske landbruket.

Klaven rundt halsen gir lydsignal om at dyra skal snu når de nærmer seg gjerdet som bonden definerer i appen.

Virtuelle gjerder passer på dyra

Å gjerde inn beitedyr er både kostbart og tidkrevende. Gjerdene må hele tiden lappes og vedlikeholdes, og dyr setter seg fast i dem eller forsvinner gjennom dem, og det hindrer fri ferdsel for folk i beiteområder. Dessuten gror store deler av Norge igjen, fordi det ikke er mulig å sette opp gjerder overalt. Nofence er et norsk selskap som derfor har utviklet en løsning for inngjerding av beitedyr uten bruk av fysiske gjerder. Systemet består av en app og en solcelledrevet klave som settes på dyrene. Klaven har GPS- og mobilteknologi, som gir bonden nøyaktig posisjonsdata på dyrene. Bonden kan definere et virtuelt gjerde i et kartutsnitt i appen, og dersom dyrene beveger seg mot disse virtuelle gjerdene, vil klaven gi fra seg pipelyder i økende toneskala. Fortsetter dyret ut av området, vil klaven gi et svakt strømstøt, tilsvarende 1-2% av et vanlig strømgjerde. Før man går igang, må bonden starte innlæring av dyrene slik at de forstår sammenhengen mellom stigende lydvarsel og påfølgende støt, slik at de snur når pipetonen kommer. Etter hvert kan bonden flytte dyra fra beiteområde til beiteområde ved å definere oppdaterte virtuelle gjerder. Klaven sender fra seg statusmeldinger hvert 15. minutt, slik at bonden hele tiden kan ha kontroll på hvor hvert dyr er, om batteristatus og om klaven er i bevegelse eller i ro. Eventuelle strømstøt og rømning varsles umiddelbart i appen. Klaven er utviklet for geit og er brukt på geit i flere år, men forsøk på storfe og sau ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet har vist at disse dyrene også lærer seg de virtuelle grensene og signalene fra klaven. Nytt av året er derfor egne klaver til storfe og småfe.

Jordsensor overvåker avlingene

For avlingene til korn- og grønnsaksbønder er været avgjørende. Hva er temperaturen ute på jordet? Er det frost nede i det søkket? Hva er temperaturen nede i jorden? Er det for tørt? Når var det regn sist, hvor mye var det som kom, og hvor mye er fordampet siden da? Var det 14 eller 19 grader i forrige uke? Det er spørsmål som enhver bonde grubler over, og kjennskapen til hvordan det står til med jorda og avlingene er gjerne tuftet på erfaring og magefølelse. Men også tidkrevende, rutinemessige sjekkrunder på jordene. Men dette har det norske selskapet Agdir gjort noe med. De har utviklet en sensor, Agdir Varde, som kan gi bonden sanntidsinformasjon om temperatur, luftfuktighet og barometrisk trykk. Under bakken måler den jordtemperatur og jordfuktigheten fra 0-15 cm og fra 15-30 cm. Alt sammen presenteres i en app på telefonen sammen med posisjonsdata, slik at bonden kan overvåke vekstvilkårene og få bedre beslutningsgrunnlag for å sette inn riktige tiltak på rett tidspunkt, for eksempel vanning. Sensoren krever ingen annen installasjon enn å plasseres ut på jordet. Den har tre års batterilevetid og kommuniserer over NB-IoT-nettet til Telenor. For bonden kan det også være nyttig å automatisk samle disse dataene digitalt over tid og sammenligne fra år til år, i stedet for tidkrevende manuell rapportering.

Trådløs vanningsovervåkning

For mange bønder er vanning en kritisk del av driften. Mange har vanningssystemer som går hele sesongen, og det kan til tider være en stor jobb å passe på at spredevognene er stilt inn riktig, at de beveger seg over jordene som de skal, og fikse eventuelle lekkasjer eller brudd på koblinger og vannledninger. Vann på avveie kan gjøre store skader, og overforbruk av vann vil man helst unngå. Dette kan det norske selskapet 7Sense hjelpe bonden med. Også de har tatt i bruk NB-IoT-teknologien, i dette tilfellet for å få spredevognene til bonden på nett. 7Sense Irrigation Sensor kan plasseres på hvilken som helst vanningsvogn ved hjelp av to reimer, og det er ingen kabling eller annen installasjon. Sensoren har GPS for posisjon og hastighet, og en vibrasjonssensor som fanger opp vanntrykket i røret. Det er også en tilt-sensor, i tilfelle spredevognen skulle velte. Batteriet skal holde i 3000 driftstimer. Dermed kan bonden når som helst sjekke en app på mobil eller nettbrett for å få status på vanningen, spredevognens posisjon og hastighet, og når den forventes å komme inn. Bonden varsles øyeblikkelig via SMS ved trykkfall, stillstand, velt, passering av valgte kartpunkter og når vognen kommer inn. Dermed kan bonden raskt rykke ut og begrense skader ved en lekkasje, eller få igang igjen vanningen dersom systemet stopper.
Målet er å gjøre vanningen tryggere, men også å frigjøre tid til å drive med andre ting enn å passe på vanningssystemet når sola steker og tørken har festet grepet.

Artikler i samme kategori

Sinusmagasinet er et magasin for elektrobransjen som utgis av Otra Norge AS